Dromen van perfectie of kansen grijpen?

Arbeidsongeschikte werknemers opnieuw aan de slag krijgen, eventueel in een aangepaste job, is een thema dat de nodige aandacht krijgt. Kwestie van kansen grijpen en verder kijken dan (im)perfectie.

Enkele cijfers kunnen die aandacht meer dan rechtvaardigen. In 2005 spendeerde het RIZIV 3,4 miljard euro aan uitkeringen. Tien jaar later was dit bedrag verdubbeld. Tegen 2019-2020 ziet men een verdere groei tot liefst 9 miljard euro!

De sterke toename aan invalide mensen wegens burn-out is daar niet vreemd aan: van 4.574 in 2010 naar 7.653 in 2015, een groei van 67% op vijf jaar tijd.

400.000 arbeidsongeschikte mensen krijgen minstens een dag een uitkering. Na zes maanden slinkt dit aantal tot 100.00, na 12 maanden tot 64.000. Een aantal vergoede dagen invaliditeit neemt jaar na jaar toe (6,48% in 2016).

Wil men de kosten inzake arbeidsongeschiktheid onder controle houden en mensen vooruit helpen (4 op 5 mensen willen immers weer aan de slag), dan is een mentaliteitswijziging en algemene inzet nodig. Het nieuwe Koninklijk Besluit van eind vorig jaar is een stap in de goede richting.

De nieuwe wetgeving

Met het KB, van kracht sinds 1 december 2016, willen minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block en minister van Werk Kris Peeters aan zoveel mogelijk langdurig zieken een re-integratietraject laten aanbieden. Het gaat om werknemers die het overeengekomen werk tijdelijk of definitief niet meer kunnen uitoefenen. Het KB geldt niet voor werknemers die een arbeidsongeval kregen en werknemers die kampen met een beroepsziekte.

Kan iemand tijdelijk zijn oude job niet meer uitoefenen dan kan aangepast werk of een progressieve werkhervatting op ritme van het herstel een oplossing zijn. De aanpassing kan geleidelijk worden afgebouwd totdat de werknemer zijn oorspronkelijke job weer kan opnemen. Progressieve werkhervatting is meestal mogelijk met behoud van (een deel van) de ziekte-uitkering.

Is een werknemer definitief ongeschikt om zijn job uit te oefenen, dan dringt een langdurige oplossing van aangepast of ander werk zich op.

Responsabiliseren

Einde maart bereikte de regering ook een akkoord over de responsabilisering van werkgevers en werknemers in het kader van her-inschakeling van langdurig zieken in het bedrijf. Zowel werkgevers die onvoldoende inspanningen doen, als werknemers die weigeren mee te werken kunnen een sanctie oplopen. Werkgevers van 800 euro per tekortkoming, werknemers 5 tot 10% van hun uitkering gedurende een maand (tot zelfs 100% bij niet-meewerken met de adviserend geneesheer).

Een re-integratietraject uitstippelen is niet altijd nodig. Werkgevers kunnen ook zonder traject aangepast werk regelen. Belangrijk is contact te houden met de zieke werknemers want dat verhoogt de kans op een geslaagde terugkeer.

Tot slot wordt ook het voorschrijfgedrag van artsen in het oog gehouden.

Minister Maggie De Block besluit: “We moeten onze sociale bescherming waaronder de pensioenen en de gezondheidszorg voor de komende decennia veilig stellen. Daarom moeten we zorgen voor een stevige economische onderbouw waarbij mensen die dit kunnen, sociale bijdragen betalen. Dit betekent: zoveel mogelijk mensen begeleiden naar werk en dus ook mensen die al lange tijd arbeidsongeschikt zijn maar die nog restcapaciteit hebben en mits enkele aanpassingen nog kunnen werken.”

Dit artikel maakt deel uit van het dossier 'Re-integratie = kansen benutten'.
Publicatiedatum: 15/06/2017 - 09:22
Auteur: Katleen Weytjens

Juridisch

24/07/17 - 15:01 Wet op uitzendarbeid wordt 3011/07/17 - 16:58 4 op 5 willen auto niet ruilen voor cash04/05/17 - 09:29 Meedenken over een nieuwe arbeidswet?22/02/17 - 15:37 Sneller fietsen kost geld09/02/17 - 06:42 Uberisering: waar staat België?09/02/17 - 06:27 Tewerkstellen, hoe doe je dat?02/02/17 - 07:06 Een nieuw arbeidsstatuut, de ‘uber’-werker?01/02/17 - 16:12 Wet Werkbaar en Wendbaar Werk in werking26/01/17 - 20:37 De frustraties van 201614/12/16 - 15:18 Wat HR zeker moet weten vanaf 1 januari

Arbeidsmarkt & -beleid

16/08/17 - 07:18 Helft van ICT’ers werkt in 3 landen09/08/17 - 12:35 13% vacatures vraagt onregelmatige werktijden07/08/17 - 07:27 Te weinig personeel bedreigt optimisme van ondernemers31/07/17 - 06:12 Job zoeken populair bij start werkweek27/07/17 - 10:50 Jobs, jobs, jobs26/07/17 - 16:03 4 op 5 checken employer brand voor sollicitatie20/07/17 - 09:57 In 2030 is elk bedrijf een technologiebedrijf12/07/17 - 15:32 Jobpunt: ambitieus toekomstplaatje29/06/17 - 08:02 Digitale tijdperk: nieuw in het kwadraat28/06/17 - 13:43 Social technologies bepalen hoe we (samen)werken

HRM

10/08/17 - 06:59 Sociale dialoog: kies voor maatwerk09/08/17 - 07:48 1 op 8 lijdt onder agressie op de werkvloer03/08/17 - 06:50 Digitale disruptie ook op bord van HR19/07/17 - 11:44 Auto lijmt werknemers niet aan stoel12/07/17 - 15:56 Iedereen coach?12/07/17 - 15:42 Wanneer werkt coaching?06/07/17 - 09:56 HR afgerekend op rekrutering03/07/17 - 18:17 Check dat af: het CHECK-gesprek!29/06/17 - 08:06 Kan je een burn-out voorspellen?26/06/17 - 18:38 POEF gaat digitaal

Leiderschap

22/06/17 - 09:50 Van strategisch denken naar doen19/06/17 - 19:37 Paradoxaal leiderschap17/06/17 - 19:51 Win-winnovatie17/06/17 - 10:54 Mijn INBOX is VOL15/06/17 - 10:21 Heb jij lef?08/06/17 - 07:25 "Dan vraag ik of ik mag dansen"07/06/17 - 13:53 Beslissen in een VUCA-wereld24/05/17 - 16:32 “Minder werken zit niet in onze cultuur”18/05/17 - 10:58 Change@Work10/05/17 - 10:42 Hoe een team in verschillende ontwikkelingsfasen leiden?

Blog

20/07/17 - 10:20 Waarom vaders evenveel ouderschapsverlof moeten nemen01/07/17 - 06:25 Vergeet de gaten. Sloop de muur!22/06/17 - 09:02 You are growing! What about your employees?12/06/17 - 17:59 Werk & mobiliteit: naar een mentaliteitsverandering31/05/17 - 15:06 Liefde in tijden van spreadsheets18/05/17 - 08:43 Wanted! Nieuwe skills voor L&D'ers20/04/17 - 07:21 Do companies really want us to self-manage our careers?04/04/17 - 07:29 Trump leadership rating: 33/10028/03/17 - 09:57 Wilskracht21/03/17 - 06:59 De zin van carrières in een platte wereld

Jobhop

20/07/17 - 11:20 Jobhop: Michal Teunkens20/07/17 - 11:15 Jobhop: Sofie De Ceuster20/07/17 - 11:07 Jobhop: Koen Van den Breen11/07/17 - 17:10 Jobhop: Rika Coppens22/06/17 - 08:11 Jobhop: Vincent Theunissen22/06/17 - 08:07 Jobhop: Ellen De Vuyst22/06/17 - 08:05 Jobhop: Connie Roozeleer15/06/17 - 11:06 Jobhop: Geert Van Hootegem15/06/17 - 10:49 Jobhop: Johan Morel15/06/17 - 10:44 Jobhop: Johan De Keyser

Events

10/05/17 - 21:08 The Future of Organising03/05/17 - 09:53 Codification of labour law19/04/17 - 15:41 Bloeiende freelance HR-loopbanen11/04/17 - 15:24 Employer branding seminarie13/10/16 - 13:36 #LERENuitBOEKEN: 12 boeken, 12 auteurs26/05/16 - 10:33 Empowering Underprivileged Youth!24/03/16 - 18:31 Social Collaboration: deel en heers! 23/03/16 - 15:36 Wordt het Shit or Shift? Silicon-inspiratie voor Belgische bedrijven22/03/16 - 15:16 Politiek spel op het werk?24/02/16 - 17:44 Zin in een andere sociale dialoog?

Dossiers

15/06/17 - 09:47 Re-integratie = kansen benutten14/06/17 - 09:00 #LerenuitBoeken01/06/17 - 06:18 Mini-dossier: duurzame loopbanen18/05/17 - 09:57 Zinvol werk: de sleutel tot weerbaarheid04/05/17 - 06:24 Competentie- en talentmanagement in slakkengang24/04/17 - 16:33 Als de centen (niet) rollen30/03/17 - 11:11 Survival of the fittest09/02/17 - 06:40 Wendbaar rekruteren: een noodzaak!12/01/17 - 11:07 Career twists04/01/17 - 16:38 10 bouwstenen voor een andere sociale dialoog