Wat met de groepsverzekering bij ontslag?

Advocaat Filip Tilleman ontrafelt de wet voor WisKeys!

  Lees hier alle artikels. 

Wordt een arbeidsovereenkomst beëindigd, dan zet de werkgever ook de groepsverzekering stop. Het lot van deze groepsverzekering verschilt echter naargelang de wijze waarop de arbeidsovereenkomst beëindigd wordt. Advocaat Filip Tilleman geeft tekst en uitleg.

Wat is precies de bepalende factor voor het lot van de groepsverzekering?

Filip Tilleman: “Alles hangt af of een arbeidscontract wordt stopgezet met opzegtermijn of zonder opzegtermijn. Indien de werkgever aan de werknemer een te presteren opzeggingstermijn betekent (of indien de werknemer met een te presteren opzeggingstermijn zijn arbeidsovereenkomst beëindigt), dan heeft de werkgever de verplichting om gedurende deze termijn de maandelijkse bijdragen te blijven storten in de groepsverzekering. Immers, tijdens de opzeggingstermijn lopen alle rechten en plichten in het kader van de arbeidsovereenkomst gewoon door, inclusief deze inzake groepsverzekering.”

Wat als het contract wordt beëindigd zonder opzegtermijn?

Filip Tilleman: “Indien de werkgever onmiddellijk een einde stelt aan de arbeidsovereenkomst, dan stopt de verplichting tot het betalen van werkgeversbijdragen ook onmiddellijk. Bij de berekening van het bedrag van de opzeggingsvergoeding zal de werkgever moeten rekening houden met het voordeel van de groepsverzekering. De tijdens de laatste 12 maanden vóór het ontslag door de werkgever gestorte werkgeversbijdragen worden gevoegd bij het basisjaarloon, en verhogen aldus het bedrag van de uit te betalen verbrekingsvergoeding.”

Wat als deze laatste 12 maanden niet bepaald kunnen worden?

Filip Tilleman: “In bepaalde gevallen kunnen de werkgeversbijdragen van de laatste 12 maanden niet bepaald worden, zoals bij een plan met vaste prestaties beheerd door een pensioenfonds of wanneer er omwille van voldoende financiering geen premies het laatste jaar gestort werden. In die gevallen zal er bij de berekening van het basisjaarloon worden rekening gehouden met de aangroei tijdens de laatste 12 maanden van de verworven reserves ingevolge werkgeverstussenkomst, dus onder aftrek van de aangroei ingevolge werknemersbijdragen en rendement.”

Is fiscaal optimaliseren mogelijk?

seminars Filip Tilleman: klik hier

Filip Tilleman: “Zeker. In de praktijk zal het ook gebeuren dat er met de werkgeversbijdragen geen rekening wordt gehouden bij de uit te betalen verbrekingsvergoeding, maar dat in de plaats de premies worden doorgestort tijdens de periode gedekt door de verbrekingsvergoeding of dat er een eenmalige extra storting gebeurt rechtstreeks in de groepsverzekering. Deze extra storting is dan gelijk aan de som van alle werkgeversbijdragen, die normaliter tijdens de periode gedekt door de opzeggingsvergoeding hadden moeten betaald worden in de groepsverzekering. Indien er ook werknemersbijdragen zijn, zullen deze meestal in één keer worden ingehouden op de opzeggingsvergoeding.

Het voordeel hiervan is dat noch de werkgever noch de werknemer op deze extra storting sociale zekerheidsbijdragen dienen te betalen, wat wel het geval is bij een verbrekingsvergoeding. Tevens kan de ex-werknemer zijn later fiscaalvriendelijk uit te keren groepsverzekeringskapitaal op die manier nog wat opkrikken.

Kan dit altijd?

Filip Tilleman: “Nee, hier moet je opletten. Deze werkwijze is enkel en alleen mogelijk indien het groepsverzekeringsreglement dit toelaat en moet toegepast worden op alle aangeslotenen! Om te vermijden dat de werknemer twee keer langs de kassa passeert (via storting in groepsverzekering én via opname in opzeggingsvergoeding), vraagt de werkgever het expliciet akkoord van de werknemer, te ondertekenen na ontslag.”

Wat met de verworven rechten?

Filip Tilleman: “Naast het aspect van de verrekening van het voordeel van de groepsverzekering in de ontslagvergoeding, dient de ontslagen of ontslagnemende werknemer ook nog te beslissen over de verworven rechten, die hij ondertussen heeft opgebouwd in de groepsverzekering. De werknemer zal via de verzekeraar volgende opties krijgen:

  1. Overdracht naar de groepsverzekeraar van de nieuwe werkgever. De overgedragen reserves zullen dan de regeling volgen van de groepsverzekeraar van de nieuwe werkgever of ondergebracht worden in een “onthaalstructuur”, die eigen regels volgt.
  2. Overdracht naar de onthaalstructuur van zijn ex-werkgever. Deze onthaalstructuur kan verschillende mogelijkheden inzake overlijdensdekking aanbieden.
  3. Overdracht naar een andere groepsverzekeraar, een zogenaamde KB 69-instelling. Die tot opdracht heeft de totale winst te verdelen onder de aangeslotenen in verhouding tot hun reserves en de kosten beperkt.
  4. De verworven reserves laten bij de groepsverzekeraar van de ex-werkgever. Indien de groepsverzekering geen overlijdensdekking voorziet na de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, zal er in geval van overlijden van de ex-werknemer vóór pensionering, geen aanvullend pensioenkapitaal worden uitgekeerd. Om dit grote risico te vermijden, heeft de ex-werknemer sinds 1 januari 2016 de mogelijkheid om te opteren voor een overlijdensdekking. Hij heeft hiervoor één jaar de tijd. De kost van de overlijdensdekking komt in mindering van het uit te keren pensioenkapitaal bij pensionering.

Het valt aan te raden om aan een advocaat of actuaris te vragen wat in elk individueel geval de beste oplossing is.”

Lees meer over arbeidsrecht op de site van Tilleman Van Hoogenbemt Advocaten en via Twitteraccount @TillemanFilip 

Dit artikel maakt deel uit van het dossier 'De arbeidswet ontrafeld'.
Publicatiedatum: 04/07/2019 - 07:16

Juridisch

30/01/20 - 10:30 Onbeperkt verlof geven, mag dat?23/01/20 - 14:49 Zal technologie de HR-wereld veranderen?12/12/19 - 06:58 Moet je altijd een eindejaarspremie betalen?28/11/19 - 06:27 Neem alle vakantiedagen op!14/11/19 - 06:42 Ben je écht ziek of gespeeld?07/11/19 - 06:47 Leren en werken? Wat zeggen de regionale regeerakkoorden24/10/19 - 07:00 Werkzekerheidsclausule: is ontslag nog mogelijk?10/10/19 - 07:10 Voer geen HR-beleid voor externe medewerkers10/10/19 - 07:09 HR en de vrees voor discriminatie03/10/19 - 06:49 Procedure voor sociale verkiezingen te lang?

Arbeidsmarkt & -beleid

28/05/20 - 07:12 Minder vliegen, minder jobs?30/04/20 - 07:40 Werknemers willen momenteel niet veranderen van job30/04/20 - 07:28 Uitzendactiviteit valt met bijna helft terug27/04/20 - 10:35 2 op 3 bedrijven blijven aanwerven12/03/20 - 07:10 Hoe maak je als werkgever werken duurzaam?12/03/20 - 07:01 Autonomie en flexibiliteit, alstublieft!05/03/20 - 07:33 Levenslang leren is vooral zaak van hogeropgeleide werkenden20/02/20 - 09:42 Acht op tien Vlamingen werken om iets te betekenen voor de maatschappij20/02/20 - 07:33 Waar genieten werknemers het langst van hun pensioen?13/02/20 - 06:34 VDAB telt 188 knelpuntberoepen in Vlaanderen

HRM

28/05/20 - 07:35 Dubbel vakantiegeld is er, nu de vakantie nog14/05/20 - 06:45 Er is weer tijd voor opleiding14/05/20 - 06:42 Relance: focus op mentaal welzijn van je werknemers14/05/20 - 06:08 Hoe schakel ik jobstudenten in bij de heropstart?30/04/20 - 07:25 Werknemers zijn angstig en gespannen, maar evenzeer alert, vastberaden en energiek16/04/20 - 11:28 Personeel ter beschikking stellen is expertenwerk16/04/20 - 07:25 Arbeidstekort of arbeidsoverschot? Werknemers delen brengt opnieuw evenwicht07/04/20 - 14:17 Digitaal sporten spijkert werkvaardigheden van jongeren bij02/04/20 - 06:44 Talentontwikkeling vanop afstand02/04/20 - 06:35 Coaches helpen zorgverleners met gratis ondersteuning

Leiderschap

14/05/20 - 06:39 Mag ik nog de lift nemen?16/04/20 - 08:53 Ruim 2 op de 3 collega’s zijn ook vrienden12/03/20 - 07:01 Wil je digitale transformatie? Zorg dan voor leiderschap25/02/20 - 09:12 Caroline Pauwels (VUB) is CSR Professional of the Year 201905/02/20 - 21:42 Dikke maatjes met je baas?23/01/20 - 14:52 Ondernemend gedrag kan je leren23/01/20 - 13:10 Wie wordt CSR Professional of the Year 2019?23/01/20 - 11:30 Finalist CSR Professional of the Year 2019: Greet Vanderheyden23/01/20 - 11:27 Finalist CSR Professional of the Year 2019: Robin Bruninx23/01/20 - 11:18 Finalist CSR Professional of the Year 2019: Caroline Pauwels

Blog

28/05/20 - 06:39 Waarom inzetten op gelijk loon voor mannen en vrouwen niet genoeg is16/01/20 - 06:32 Waarom op de toppen van je tenen staan, pijn doet05/12/19 - 06:24 Van mentor of coach naar bron van inspiratie en energie03/10/19 - 06:45 Hoe leg je de basis voor een ideale werkomgeving voor data scientists?16/05/19 - 08:38 Wat bedrijven kunnen leren van Ajax02/05/19 - 06:24 Jobads en headhunters, maak plaats voor de eigen medewerker!11/04/19 - 06:46 Zijn genderquota dan toch nodig?28/02/19 - 06:54 Succes hebben én gelukkig zijn20/02/19 - 16:29 Ecologie zit ook in werksystemen06/02/19 - 06:36 Roderen op 35 en pieken op 55 jaar

Jobhop

28/05/20 - 06:36 Jobhop: Géraldine Van Ael28/05/20 - 06:35 Jobhop: Tom Verstraeten28/05/20 - 06:31 Jobhop: Kimberley Huygen14/05/20 - 06:38 Jobhop: Katrien Costermans14/05/20 - 06:33 Jobhop: Katrin Naert14/05/20 - 06:31 Jobhop: Katrien Schrever30/04/20 - 07:33 Jobhop: Katrien Naert30/04/20 - 07:30 Jobhop: Geert Staelens30/04/20 - 06:29 Jobhop: Iris Masselin16/04/20 - 11:40 Jobhop: Tim De Winne

Events

15/04/20 - 15:19 PMC-webinar: Arbeidsmarkt tijdens en na covid-19-periode05/03/20 - 11:40 HR Gala05/03/20 - 11:38 Integraal Talentbeheer01/12/19 - 10:35 Creëren we duurzame jobs tegen 2030?03/09/19 - 13:44 2030: a Work Space Odyssey met Fons Leroy05/06/19 - 12:31 COME IN Award05/06/19 - 12:05 Trainingsprogramma 'HR voor vluchtelingen'22/05/19 - 16:13 Trainingsprogramma 'HR voor vluchtelingen' (gratis)20/03/19 - 10:51 HRPro.be Digital Day05/02/19 - 16:53 HR Gala 2019

Dossiers

09/01/20 - 05:14 HR GETOETST12/12/19 - 06:45 DOSSIER: Individualiseren07/11/19 - 06:37 Human Capital in een tijd van contradicties17/10/19 - 05:39 Innoverende HR in de praktijk05/09/19 - 06:43 Digitalisering & HR20/03/19 - 22:15 DOSSIER Creatief met talent in tijden van arbeidskrapte07/03/19 - 07:48 De arbeidswet ontrafeld21/02/19 - 16:26 CSR is een trend, geen hype06/12/18 - 08:32 Dossier Matching & rematching06/06/18 - 22:18 Langer werken: hoe worden we samen 100?