Kan je na ziekte zomaar je job opnieuw opnemen?

Je kan je de vraag stellen of een werknemer na langdurige ziekte dezelfde job kan/mag/moet opnemen, aan hetzelfde loon, in hetzelfde werkregime etc. Advocaat Filip Tilleman wijst helder op rechten én plichten van werkgever én werknemer. Hoe doe je het juridisch correct?

Het lijkt me vrij eenvoudig: na ziekte neem je je job opnieuw op …

Filip Tilleman: “Vanuit arbeidsrechtelijk oogpunt is het antwoord inderdaad loepzuiver: tijdens de ziekte wordt de uitvoering van de arbeidsovereenkomst geschorst. In mensentaal: ‘alle arbeidsvoorwaarden worden tijdelijk als het ware bevroren’. Dit impliceert meteen dat van zodra een werknemer opnieuw arbeidsgeschikt is, alle arbeidsvoorwaarden precies zoals voorheen terug ontdooien en ‘ongerept terug herleven’. Dus de werknemer behoudt zijn functie, loon, arbeidstijd en alle mogelijke andere arbeidsvoorwaarden. De werkgever is verplicht om deze te respecteren.”

In realiteit is dat niet altijd even gemakkelijk voor de werkgever?

Advocaat Filip Tilleman ontrafelt de wet voor WisKeys!

  Lees hier alle artikels. 

Filip Tilleman: “Dat klopt, maar toch let je beter op. Als de werkgever na een lange periode van arbeidsongeschiktheid eenzijdig een arbeidsvoorwaarde fundamenteel zou wijzigen omwille van de ziekteperiode, dan kan dit juridisch gelijk staan met een contractbreuk. Blijft de werkgever na een formele ingebrekestelling halsstarrig vasthouden aan deze fundamentele wijziging, dan kan de werknemer stoppen met werken en een verbrekingsvergoeding eisen.”

Als hij vermoedt dat de werknemer de job niet meer naar behoren zal kunnen uitoefenen, kan hij dan een bewijs van tegendeel vragen?

Filip Tilleman: “Nee, een werkgever kan ook geen voorafgaandelijke afgifte van een medisch getuigschrift van arbeidsgeschiktheid eisen. Als de werknemer zich arbeidsgeschikt aanbiedt, dan moet de werkgever dit aanvaarden en betrokkene opnieuw tewerkstellen zoals voorheen. Voor bepaalde veiligheidsfuncties is er wel een verplicht voorafgaandelijk medisch onderzoek door de arbeidsgeneesheer.”

Vaak willen werknemers zelf tijdelijk deeltijds werken om het terugkomen te verlichten. Moet je deze vraag inwilligen?

Filip Tilleman: “Het is mogelijk dat een zieke werknemer na een periode van lange arbeidsongeschiktheid slechts gedeeltelijk het werk kan hervatten. Dit is het spiegelbeeld van de voorgaande situatie. Behalve wanneer de arbeidsgeneesheer beslist dat er een mogelijkheid is om het werk gedeeltelijk te hervatten, kan de werkgever met recht en rede eisen dat de werknemer het oorspronkelijke arbeidscontract volledig gaat naleven. De werkgever kan daarom een gedeeltelijke werkhervatting weigeren, omdat ook de werknemer zijn contractuele verplichtingen na een periode van arbeidsongeschiktheid opnieuw volledig moet nakomen.”

Soms is een volledige werkhervatting echt niet haalbaar voor een werknemer. Hoe pak je dit aan?

Filip Tilleman: “Het is aan de arbeidsgeneesheer om in het kader van een re-integratietraject te beslissen of een werknemer al dan niet geschikt is voor een overeengekomen werk en of hij eventueel tijdelijk of definitief een aangepast of andere werk kan doen. In dat laatste geval heeft de werkgever geen keuze en is hij verplicht om een re-integratieplan op te stellen, tenzij hij meent dat dit technisch en objectief onmogelijk is of om gegronde redenen niet geëist kan worden.”seminars Filip Tilleman: klik hier

Wat gebeurt er in dit geval met de oorspronkelijke arbeidsovereenkomst?

Filip Tilleman: “De oorspronkelijke arbeidsovereenkomst wordt vermoed te zijn behouden, ondanks de gedeeltelijke werkhervatting. Om onaangename verrassingen aan beide kanten te vermijden, is het van fundamenteel belang dat er tussen de partijen een addendum bij de arbeidsovereenkomst wordt opgesteld. Dit schenkt klare wijn over bijvoorbeeld de duur van de afwijking en de omvang van de afwijking (zoals welk deeltijds arbeidsregime, welk effect op de verloning …).”

Lees meer over arbeidsrecht op de site van Tilleman Van Hoogenbemt Advocaten en via Twitteraccount @TillemanFilip 

Dit artikel maakt deel uit van het dossier 'De arbeidswet ontrafeld'.
Publicatiedatum: 11/04/2019 - 07:20

Juridisch

30/01/20 - 10:30 Onbeperkt verlof geven, mag dat?23/01/20 - 14:49 Zal technologie de HR-wereld veranderen?12/12/19 - 06:58 Moet je altijd een eindejaarspremie betalen?28/11/19 - 06:27 Neem alle vakantiedagen op!14/11/19 - 06:42 Ben je écht ziek of gespeeld?07/11/19 - 06:47 Leren en werken? Wat zeggen de regionale regeerakkoorden24/10/19 - 07:00 Werkzekerheidsclausule: is ontslag nog mogelijk?10/10/19 - 07:10 Voer geen HR-beleid voor externe medewerkers10/10/19 - 07:09 HR en de vrees voor discriminatie03/10/19 - 06:49 Procedure voor sociale verkiezingen te lang?

Arbeidsmarkt & -beleid

02/07/20 - 12:01 Vormingsfonds voor Uitzendkrachten wordt Travi02/07/20 - 09:10 Jongeren zoeken sneller naar job door coronacrisis11/06/20 - 06:26 Verder studeren? Niet twijfelen11/06/20 - 06:25 Straf: 4 op 10 werknemers geen interesse in opleiding28/05/20 - 07:12 Minder vliegen, minder jobs?30/04/20 - 07:40 Werknemers willen momenteel niet veranderen van job30/04/20 - 07:28 Uitzendactiviteit valt met bijna helft terug27/04/20 - 10:35 2 op 3 bedrijven blijven aanwerven12/03/20 - 07:10 Hoe maak je als werkgever werken duurzaam?12/03/20 - 07:01 Autonomie en flexibiliteit, alstublieft!

HRM

02/07/20 - 08:33 Welke nieuwe maatregelen hebben een impact op je organisatie?18/06/20 - 07:46 Heb je deze alternatieven voor ontslag al gecheckt?18/06/20 - 07:46 Wat als ontslagen onvermijdelijk zijn?18/06/20 - 07:46 Geef indianenverhalen geen kans: communiceer!28/05/20 - 07:35 Dubbel vakantiegeld is er, nu de vakantie nog14/05/20 - 06:45 Er is weer tijd voor opleiding14/05/20 - 06:42 Relance: focus op mentaal welzijn van je werknemers14/05/20 - 06:08 Hoe schakel ik jobstudenten in bij de heropstart?30/04/20 - 07:25 Werknemers zijn angstig en gespannen, maar evenzeer alert, vastberaden en energiek16/04/20 - 11:28 Personeel ter beschikking stellen is expertenwerk

Leiderschap

14/05/20 - 06:39 Mag ik nog de lift nemen?16/04/20 - 08:53 Ruim 2 op de 3 collega’s zijn ook vrienden12/03/20 - 07:01 Wil je digitale transformatie? Zorg dan voor leiderschap25/02/20 - 09:12 Caroline Pauwels (VUB) is CSR Professional of the Year 201905/02/20 - 21:42 Dikke maatjes met je baas?23/01/20 - 14:52 Ondernemend gedrag kan je leren23/01/20 - 13:10 Wie wordt CSR Professional of the Year 2019?23/01/20 - 11:30 Finalist CSR Professional of the Year 2019: Greet Vanderheyden23/01/20 - 11:27 Finalist CSR Professional of the Year 2019: Robin Bruninx23/01/20 - 11:18 Finalist CSR Professional of the Year 2019: Caroline Pauwels

Blog

11/06/20 - 06:54 Een inclusieve mentaliteit opbouwen in je team, hoe doe je dat?28/05/20 - 06:39 Waarom inzetten op gelijk loon voor mannen en vrouwen niet genoeg is16/01/20 - 06:32 Waarom op de toppen van je tenen staan, pijn doet05/12/19 - 06:24 Van mentor of coach naar bron van inspiratie en energie03/10/19 - 06:45 Hoe leg je de basis voor een ideale werkomgeving voor data scientists?16/05/19 - 08:38 Wat bedrijven kunnen leren van Ajax02/05/19 - 06:24 Jobads en headhunters, maak plaats voor de eigen medewerker!11/04/19 - 06:46 Zijn genderquota dan toch nodig?28/02/19 - 06:54 Succes hebben én gelukkig zijn20/02/19 - 16:29 Ecologie zit ook in werksystemen

Jobhop

02/07/20 - 12:17 Jobhop: Walter De Roey02/07/20 - 12:14 Jobhop: Jan Dekeyser02/07/20 - 12:14 Jobhop: Veronique Hofman02/07/20 - 06:33 Jobhop: Arne Schaumont17/06/20 - 21:28 Jobhop: Ness Sbai17/06/20 - 21:27 Jobhop: Hilde Janssens17/06/20 - 21:26 Jobhop: Werner Dignef28/05/20 - 06:36 Jobhop: Géraldine Van Ael28/05/20 - 06:35 Jobhop: Tom Verstraeten28/05/20 - 06:31 Jobhop: Kimberley Huygen

Events

15/04/20 - 15:19 PMC-webinar: Arbeidsmarkt tijdens en na covid-19-periode05/03/20 - 11:40 HR Gala05/03/20 - 11:38 Integraal Talentbeheer01/12/19 - 10:35 Creëren we duurzame jobs tegen 2030?03/09/19 - 13:44 2030: a Work Space Odyssey met Fons Leroy05/06/19 - 12:31 COME IN Award05/06/19 - 12:05 Trainingsprogramma 'HR voor vluchtelingen'22/05/19 - 16:13 Trainingsprogramma 'HR voor vluchtelingen' (gratis)20/03/19 - 10:51 HRPro.be Digital Day05/02/19 - 16:53 HR Gala 2019

Dossiers

18/06/20 - 07:46 Dossier: Ontslag09/01/20 - 05:14 HR GETOETST12/12/19 - 06:45 DOSSIER: Individualiseren07/11/19 - 06:37 Human Capital in een tijd van contradicties17/10/19 - 05:39 Innoverende HR in de praktijk05/09/19 - 06:43 Digitalisering & HR20/03/19 - 22:15 DOSSIER Creatief met talent in tijden van arbeidskrapte07/03/19 - 07:48 De arbeidswet ontrafeld21/02/19 - 16:26 CSR is een trend, geen hype06/12/18 - 08:32 Dossier Matching & rematching