Kan je na ziekte zomaar je job opnieuw opnemen?

Je kan je de vraag stellen of een werknemer na langdurige ziekte dezelfde job kan/mag/moet opnemen, aan hetzelfde loon, in hetzelfde werkregime etc. Advocaat Filip Tilleman wijst helder op rechten én plichten van werkgever én werknemer. Hoe doe je het juridisch correct?

Het lijkt me vrij eenvoudig: na ziekte neem je je job opnieuw op …

Filip Tilleman: “Vanuit arbeidsrechtelijk oogpunt is het antwoord inderdaad loepzuiver: tijdens de ziekte wordt de uitvoering van de arbeidsovereenkomst geschorst. In mensentaal: ‘alle arbeidsvoorwaarden worden tijdelijk als het ware bevroren’. Dit impliceert meteen dat van zodra een werknemer opnieuw arbeidsgeschikt is, alle arbeidsvoorwaarden precies zoals voorheen terug ontdooien en ‘ongerept terug herleven’. Dus de werknemer behoudt zijn functie, loon, arbeidstijd en alle mogelijke andere arbeidsvoorwaarden. De werkgever is verplicht om deze te respecteren.”

In realiteit is dat niet altijd even gemakkelijk voor de werkgever?

Advocaat Filip Tilleman ontrafelt de wet voor WisKeys!

  Lees hier alle artikels. 

Filip Tilleman: “Dat klopt, maar toch let je beter op. Als de werkgever na een lange periode van arbeidsongeschiktheid eenzijdig een arbeidsvoorwaarde fundamenteel zou wijzigen omwille van de ziekteperiode, dan kan dit juridisch gelijk staan met een contractbreuk. Blijft de werkgever na een formele ingebrekestelling halsstarrig vasthouden aan deze fundamentele wijziging, dan kan de werknemer stoppen met werken en een verbrekingsvergoeding eisen.”

Als hij vermoedt dat de werknemer de job niet meer naar behoren zal kunnen uitoefenen, kan hij dan een bewijs van tegendeel vragen?

Filip Tilleman: “Nee, een werkgever kan ook geen voorafgaandelijke afgifte van een medisch getuigschrift van arbeidsgeschiktheid eisen. Als de werknemer zich arbeidsgeschikt aanbiedt, dan moet de werkgever dit aanvaarden en betrokkene opnieuw tewerkstellen zoals voorheen. Voor bepaalde veiligheidsfuncties is er wel een verplicht voorafgaandelijk medisch onderzoek door de arbeidsgeneesheer.”

Vaak willen werknemers zelf tijdelijk deeltijds werken om het terugkomen te verlichten. Moet je deze vraag inwilligen?

Filip Tilleman: “Het is mogelijk dat een zieke werknemer na een periode van lange arbeidsongeschiktheid slechts gedeeltelijk het werk kan hervatten. Dit is het spiegelbeeld van de voorgaande situatie. Behalve wanneer de arbeidsgeneesheer beslist dat er een mogelijkheid is om het werk gedeeltelijk te hervatten, kan de werkgever met recht en rede eisen dat de werknemer het oorspronkelijke arbeidscontract volledig gaat naleven. De werkgever kan daarom een gedeeltelijke werkhervatting weigeren, omdat ook de werknemer zijn contractuele verplichtingen na een periode van arbeidsongeschiktheid opnieuw volledig moet nakomen.”

Soms is een volledige werkhervatting echt niet haalbaar voor een werknemer. Hoe pak je dit aan?

Filip Tilleman: “Het is aan de arbeidsgeneesheer om in het kader van een re-integratietraject te beslissen of een werknemer al dan niet geschikt is voor een overeengekomen werk en of hij eventueel tijdelijk of definitief een aangepast of andere werk kan doen. In dat laatste geval heeft de werkgever geen keuze en is hij verplicht om een re-integratieplan op te stellen, tenzij hij meent dat dit technisch en objectief onmogelijk is of om gegronde redenen niet geëist kan worden.”seminars Filip Tilleman: klik hier

Wat gebeurt er in dit geval met de oorspronkelijke arbeidsovereenkomst?

Filip Tilleman: “De oorspronkelijke arbeidsovereenkomst wordt vermoed te zijn behouden, ondanks de gedeeltelijke werkhervatting. Om onaangename verrassingen aan beide kanten te vermijden, is het van fundamenteel belang dat er tussen de partijen een addendum bij de arbeidsovereenkomst wordt opgesteld. Dit schenkt klare wijn over bijvoorbeeld de duur van de afwijking en de omvang van de afwijking (zoals welk deeltijds arbeidsregime, welk effect op de verloning …).”

Lees meer over arbeidsrecht op de site van Tilleman Van Hoogenbemt Advocaten en via Twitteraccount @TillemanFilip 

Dit artikel maakt deel uit van het dossier 'De arbeidswet ontrafeld'.
Publicatiedatum: 11/04/2019 - 07:20

Juridisch

01/08/19 - 07:26 Zijn geschenken een vorm van loon?18/07/19 - 07:52 Nu is het genoeg! Tijd voor een tuchtsanctie04/07/19 - 07:16 Wat met de groepsverzekering bij ontslag?27/06/19 - 06:13 Na de deelfiets, de deelauto en de deelstep: nu ook de deelmedewerker?20/06/19 - 07:27 Wees niet te zuinig met verlof!06/06/19 - 06:53 Hoe kan je rsz-bijdragen op ecocheques vermijden?22/05/19 - 18:07 Randstad Werkpocket: sociaal- en arbeidsrecht in je virtuele broekzak09/05/19 - 06:44 Tip: regel huisarbeid en telewerk altijd formeel25/04/19 - 08:45 Hebben ook vaders ontslagbescherming bij verlof voor baby?28/03/19 - 06:50 Groepsverzekeraar failliet. Wat nu?

Arbeidsmarkt & -beleid

10/07/19 - 18:15 Jobstudenten willen vooral flexibel werk27/06/19 - 08:37 Fons Leroy: “Ja, de publiek-private samenwerking is echt geslaagd”27/06/19 - 08:25 Wat staat er nu op de agenda van Fons Leroy?27/06/19 - 07:59 Loonkloof gedicht bij studentenjobs19/06/19 - 18:48 Generatie Z noemt zichzelf ‘hardst werkende generatie’19/06/19 - 17:08 Zin om jongeren warm te maken voor STEM?05/06/19 - 17:18 Steeds minder schoolverlaters zijn werkzoekend05/06/19 - 16:34 Verborgen matches: welk beroep matcht met eventcoördinator?22/05/19 - 18:16 Vier op tien hebben een zittend werkleven22/05/19 - 17:15 Het wordt steeds makkelijker om over de grens te werken

HRM

01/08/19 - 06:19 Mobiliteitsvergoeding of mobiliteitsbudget?25/07/19 - 06:57 Even afwezig op het werk?11/07/19 - 06:45 Ouderschapsverlof: een maand zomervakantie met de kinderen04/07/19 - 06:28 Vrouwen betalen hogere prijs voor hun fouten20/06/19 - 07:15 2019: Talentmanagers en leerexperten zetten in op psychologische thema’s13/06/19 - 09:16 Al gedacht aan een vluchteling als nieuwe medewerker?13/06/19 - 07:24 1 op de 20 arbeidscontracten in 2018 is met ex-werknemer12/06/19 - 18:54 Fysieke klachten kosten werkgever jaarlijks 3159 euro per bediende06/06/19 - 06:49 Kies à la carte voordelen met een cafetariaplan22/05/19 - 16:45 We werken steeds langer

Leiderschap

25/07/19 - 06:58 Hou je millennials aan boord!18/07/19 - 07:16 Diversiteit is geen zegen voor een team13/06/19 - 06:01 VUB-onderzoeker laat robots en mensen beter samenwerken02/05/19 - 08:10 Time = money? Niets van!02/05/19 - 06:58 BOEK: Trots!11/04/19 - 06:45 Mobiliteit: de ene provincie is de andere niet04/04/19 - 07:40 BOEK: Impact in actie04/04/19 - 06:43 Wat houdt jou tegen om duurzaam te ondernemen?14/03/19 - 06:24 Een nieuwe baas: mag het iets jonger zijn?22/02/19 - 15:44 Ann Claes (JBC) is CSR Professional of the Year 2018

Blog

16/05/19 - 08:38 Wat bedrijven kunnen leren van Ajax02/05/19 - 06:24 Jobads en headhunters, maak plaats voor de eigen medewerker!11/04/19 - 06:46 Zijn genderquota dan toch nodig?28/02/19 - 06:54 Succes hebben én gelukkig zijn20/02/19 - 16:29 Ecologie zit ook in werksystemen06/02/19 - 06:36 Roderen op 35 en pieken op 55 jaar20/12/18 - 06:09 De Profit van focus op People20/06/18 - 19:06 Van oorlog om talent naar opportuniteit?13/06/18 - 16:19 6 tips om de thuiswerkplek succesvol te implementeren02/05/18 - 07:20 Stapvoets is de snelste weg naar een betere mobiliteit

Jobhop

01/08/19 - 06:43 Jobhop: Melissa Van Avermaet01/08/19 - 06:36 Jobhop: Nele De Moitié01/08/19 - 06:31 Jobhop: Sarah Vleminckx25/07/19 - 07:11 Jobhop: Peggy Huyck25/07/19 - 06:56 Jobhop: Katia Dobbelaere25/07/19 - 06:01 Jobhop: Bart Vanmulders18/07/19 - 09:52 Jobhop: Joachim Decock18/07/19 - 07:01 Jobhop: Kathelijne Verboomen18/07/19 - 06:43 Jobhop: Jo Forceville11/07/19 - 07:36 Jobhop: Dirk Stienaers

Events

05/06/19 - 12:31 COME IN Award05/06/19 - 12:05 Trainingsprogramma 'HR voor vluchtelingen'22/05/19 - 16:13 Trainingsprogramma 'HR voor vluchtelingen' (gratis)23/04/19 - 21:58 HR innov & tech Day16/04/19 - 21:03 Congres HR in de Zorg 201920/03/19 - 10:51 HRPro.be Digital Day05/02/19 - 16:53 HR Gala 201921/01/19 - 00:03 Creatief met talent in tijden van arbeidskrapte08/11/18 - 06:02 CSR Professional of the Year 201824/10/18 - 23:04 HRM Inspiration Day 2018 - WIN GRATIS INKOM!

Dossiers

20/03/19 - 22:15 DOSSIER Creatief met talent in tijden van arbeidskrapte07/03/19 - 07:48 De arbeidswet ontrafeld21/02/19 - 16:26 CSR is een trend, geen hype12/02/19 - 05:39 Innoverende HR in de praktijk06/12/18 - 08:32 Dossier Matching & rematching06/06/18 - 22:18 Langer werken: hoe worden we samen 100?24/05/18 - 07:22 Recruitment analytics14/03/18 - 16:42 De hartslag van arbeidsmarkt 4.006/11/17 - 16:36 De toekomst in beweging15/06/17 - 09:47 Re-integratie = kansen benutten