Arbeidstekort of arbeidsoverschot? Werknemers delen brengt opnieuw evenwicht

HR GETOETST - De coronacrisis veroorzaakt een onevenwicht op de arbeidsmarkt: bepaalde sectoren hebben een tekort aan personeel, terwijl andere sectoren hun werknemers massaal op tijdelijke werkloosheid zetten. Om het evenwicht op de arbeidsmarkt te herstellen tijdens deze coronacrisis, heeft het uitgebreide kernkabinet op zaterdag 11 april nieuwe maatregelen goedgekeurd over het delen van werknemers. Acerta organiseerde een online debat met verschillende partijen om hun visie hierover te delen.

Aan de ‘tafel’ zaten minister Nathalie Muylle (Federaal minister van Werk, Economie en Consumentenzaken), Wim Adriaens (Gedelegeerd Bestuurder VDAB), Chris Botterman (Hoofd Sociale Zaken Boerenbond), Deb Vansteenwegen (HR Director KU Leuven) en Jan Van Raes (HR Director UZ Brussel). Hun verschillende invalshoeken leidden tot een boeiend debat. Hieronder lees je de kernpunten.

Wat zijn de nieuwe maatregelen?

De nieuwe maatregelen zijn nog maar onlangs goedgekeurd door het uitgebreide kernkabinet. Chris Botterman gaf tijdens het debat een korte uitleg over deze nieuwe maatregelen die voorzien zijn van april tot en met mei (eventueel ook in juni, als ze verlengd worden).

Maatregel 1

De eerste maatregel geeft de mogelijkheid om af te wijken van de strenge reglementering over terbeschikkingstelling van personeel. Aangezien sommige sectoren enorme nood hebben aan arbeidskrachten, is deze versoepeling voorzien. Maar natuurlijk moet er een overeenkomst gemaakt worden, waarbij het loon en de arbeidsvoorwaarden van de werknemer gerespecteerd worden. Het is belangrijk om de werknemer te beschermen in dit verhaal.

Maatregel 2

Via deze maatregel krijgen tijdelijke werklozen, bruggepensioneerden en werknemers met tijdskrediet, thematisch verlof of in landingsbanen en ambtenaren in loopbaanonderbreking de mogelijkheid om in de landbouw-, tuin- of bossector aan de slag te gaan. Daarbij behouden ze 75% van hun uitkering (een bedrag dat geplafonneerd wordt) per dag. Bovendien verdienen ze ook loon voor hun werk.

Vraag en aanbod moeten elkaar vinden

Uitzonderlijke omstandigheden vragen om uitzonderlijke maatregelen. Deze maatregelen ziet Wim Adriaens als een opportuniteit om arbeidspotentieel in te zetten in de sectoren die een tekort aan personeel hebben. De VDAB ging al actief aan de slag om ervoor te zorgen dat vraag en aanbod elkaar kunnen vinden. Zo hebben bedrijven de mogelijkheid om vacatures te posten met vermelding van Covid-19 en is er een platform opgericht: www.helpdeoogst.be

Naast de tuin- en landbouwsector werd er ook gevreesd voor een groot tekort in de zorgsector. Jan Van Raes heeft die bezorgdheid echter weggenomen. Hij gaf aan dat zij geen beroep kunnen doen op externe werknemers, aangezien de kennis en expertise noodzakelijk zijn in de zorgsector. Het is zelfs niet evident om intern personeel in te zetten in andere omgevingen. Maar hij gelooft wel in samenwerkingen tussen verschillende ziekenhuizen en in het concept van detachering. Het geeft artsen de mogelijkheid om andere ervaringen op te doen en bij te leren.

Maatschappelijk steentje bijdragen

Wat opvalt in dit debat is dat er heel wat bereidheid is om te helpen. Zowel Deb Vansteenwegen als Jan Van Raes geven aan dat er heel wat mensen zijn die hun maatschappelijk steentje willen bijdragen. Deb Vansteenwegen ziet in het delen van werknemers wel een opportuniteit en is benieuwd naar wat de ervaring vandaag ons zal leren voor de toekomst. Werknemers die momenteel van thuis uit werken of tijdelijk werkloos zijn, voelen zich soms geïsoleerd. Hen de kans geven om iets anders te doen, zoals werken in de buitenlucht, zal goed zijn voor hun welzijn.

Learnings toepassen

Hoewel de maatregelen slechts tijdelijk geldig zijn, kunnen we eruit leren en eventueel zelfs een wettelijk kader uitschrijven. Daar is Chris Botterman van overtuigd. Daarnaast geeft Wim Adriaens aan dat het ook een opportuniteit is voor andere stelsels. Bepaalde bevolkingsgroepen die een uitkering krijgen zouden gestimuleerd kunnen worden om terug aan het werk te gaan, terwijl ze nog (een deel van) hun uitkering ontvangen.

Maatregelen evolueren

Minister Nathalie Muylle gaf aan dat België al een hele weg heeft afgelegd tijdens deze coronacrisis, waarbij de maatregelen telkens mee-evolueerden met de situatie. In de toekomst zullen ze meer sectorgericht kijken (ook bij de relance). Waar zijn de noden het hoogst? De nieuwe maatregelen over het delen van werknemers zijn daar een voorbeeld van. Hiermee willen ze mensen aan het werk te houden en het arbeidstekort oplossen.

Inspiratie nodig voor meervoudig werkgeverschap?

Herbekijk het debat rond ‘Delen van werknemers’, download de whitepaper of contacteer Acerta via werknemers.delen@acerta.be voor meer informatie

Dit artikel maakt deel uit van het dossier 'HR GETOETST'.
Publicatiedatum: 16/04/2020 - 07:25
Auteur: Partnercontent

HRM

28/05/20 - 07:35 Dubbel vakantiegeld is er, nu de vakantie nog14/05/20 - 06:45 Er is weer tijd voor opleiding14/05/20 - 06:42 Relance: focus op mentaal welzijn van je werknemers14/05/20 - 06:08 Hoe schakel ik jobstudenten in bij de heropstart?30/04/20 - 07:25 Werknemers zijn angstig en gespannen, maar evenzeer alert, vastberaden en energiek16/04/20 - 11:28 Personeel ter beschikking stellen is expertenwerk07/04/20 - 14:17 Digitaal sporten spijkert werkvaardigheden van jongeren bij02/04/20 - 06:44 Talentontwikkeling vanop afstand02/04/20 - 06:35 Coaches helpen zorgverleners met gratis ondersteuning02/04/20 - 06:17 Kunnen we overschakelen naar online opleidingen?

Arbeidsmarkt & -beleid

28/05/20 - 07:12 Minder vliegen, minder jobs?30/04/20 - 07:40 Werknemers willen momenteel niet veranderen van job30/04/20 - 07:28 Uitzendactiviteit valt met bijna helft terug27/04/20 - 10:35 2 op 3 bedrijven blijven aanwerven12/03/20 - 07:10 Hoe maak je als werkgever werken duurzaam?12/03/20 - 07:01 Autonomie en flexibiliteit, alstublieft!05/03/20 - 07:33 Levenslang leren is vooral zaak van hogeropgeleide werkenden20/02/20 - 09:42 Acht op tien Vlamingen werken om iets te betekenen voor de maatschappij20/02/20 - 07:33 Waar genieten werknemers het langst van hun pensioen?13/02/20 - 06:34 VDAB telt 188 knelpuntberoepen in Vlaanderen

Leiderschap

14/05/20 - 06:39 Mag ik nog de lift nemen?16/04/20 - 08:53 Ruim 2 op de 3 collega’s zijn ook vrienden12/03/20 - 07:01 Wil je digitale transformatie? Zorg dan voor leiderschap25/02/20 - 09:12 Caroline Pauwels (VUB) is CSR Professional of the Year 201905/02/20 - 21:42 Dikke maatjes met je baas?23/01/20 - 14:52 Ondernemend gedrag kan je leren23/01/20 - 13:10 Wie wordt CSR Professional of the Year 2019?23/01/20 - 11:30 Finalist CSR Professional of the Year 2019: Greet Vanderheyden23/01/20 - 11:27 Finalist CSR Professional of the Year 2019: Robin Bruninx23/01/20 - 11:18 Finalist CSR Professional of the Year 2019: Caroline Pauwels

Juridisch

30/01/20 - 10:30 Onbeperkt verlof geven, mag dat?23/01/20 - 14:49 Zal technologie de HR-wereld veranderen?12/12/19 - 06:58 Moet je altijd een eindejaarspremie betalen?28/11/19 - 06:27 Neem alle vakantiedagen op!14/11/19 - 06:42 Ben je écht ziek of gespeeld?07/11/19 - 06:47 Leren en werken? Wat zeggen de regionale regeerakkoorden24/10/19 - 07:00 Werkzekerheidsclausule: is ontslag nog mogelijk?10/10/19 - 07:10 Voer geen HR-beleid voor externe medewerkers10/10/19 - 07:09 HR en de vrees voor discriminatie03/10/19 - 06:49 Procedure voor sociale verkiezingen te lang?

Blog

28/05/20 - 06:39 Waarom inzetten op gelijk loon voor mannen en vrouwen niet genoeg is16/01/20 - 06:32 Waarom op de toppen van je tenen staan, pijn doet05/12/19 - 06:24 Van mentor of coach naar bron van inspiratie en energie03/10/19 - 06:45 Hoe leg je de basis voor een ideale werkomgeving voor data scientists?16/05/19 - 08:38 Wat bedrijven kunnen leren van Ajax02/05/19 - 06:24 Jobads en headhunters, maak plaats voor de eigen medewerker!11/04/19 - 06:46 Zijn genderquota dan toch nodig?28/02/19 - 06:54 Succes hebben én gelukkig zijn20/02/19 - 16:29 Ecologie zit ook in werksystemen06/02/19 - 06:36 Roderen op 35 en pieken op 55 jaar

Jobhop

28/05/20 - 06:36 Jobhop: Géraldine Van Ael28/05/20 - 06:35 Jobhop: Tom Verstraeten28/05/20 - 06:31 Jobhop: Kimberley Huygen14/05/20 - 06:38 Jobhop: Katrien Costermans14/05/20 - 06:33 Jobhop: Katrin Naert14/05/20 - 06:31 Jobhop: Katrien Schrever30/04/20 - 07:33 Jobhop: Katrien Naert30/04/20 - 07:30 Jobhop: Geert Staelens30/04/20 - 06:29 Jobhop: Iris Masselin16/04/20 - 11:40 Jobhop: Tim De Winne

Events

15/04/20 - 15:19 PMC-webinar: Arbeidsmarkt tijdens en na covid-19-periode05/03/20 - 11:40 HR Gala05/03/20 - 11:38 Integraal Talentbeheer01/12/19 - 10:35 Creëren we duurzame jobs tegen 2030?03/09/19 - 13:44 2030: a Work Space Odyssey met Fons Leroy05/06/19 - 12:31 COME IN Award05/06/19 - 12:05 Trainingsprogramma 'HR voor vluchtelingen'22/05/19 - 16:13 Trainingsprogramma 'HR voor vluchtelingen' (gratis)20/03/19 - 10:51 HRPro.be Digital Day05/02/19 - 16:53 HR Gala 2019

Dossiers

09/01/20 - 05:14 HR GETOETST12/12/19 - 06:45 DOSSIER: Individualiseren07/11/19 - 06:37 Human Capital in een tijd van contradicties17/10/19 - 05:39 Innoverende HR in de praktijk05/09/19 - 06:43 Digitalisering & HR20/03/19 - 22:15 DOSSIER Creatief met talent in tijden van arbeidskrapte07/03/19 - 07:48 De arbeidswet ontrafeld21/02/19 - 16:26 CSR is een trend, geen hype06/12/18 - 08:32 Dossier Matching & rematching06/06/18 - 22:18 Langer werken: hoe worden we samen 100?