Toon wat meer lef in je loonbeleid!

Annelies Baelus - AcertaArtikel in partnerschap met AcertaDOSSIER INDIVIDUALISEREN - Met onze focus op anciënniteit en functie denken we nog te traditioneel over loon. Durf loon meer strategisch in te zetten en te belonen wat je als organisatie écht wil belonen. Een individuele benadering wordt hierbij noodzakelijk.

Werknemers meer als individu benaderen, het zit in de lift. Ook op het vlak van verloning. Denk maar aan het cafetariaplan dat zijn opmars maakt. Na heel wat grote bedrijven springen kmo’s geleidelijk aan op de kar. Annelies Baelus, manager Legal, Reward & Opleidingen bij Acerta, ziet vier grote motivaties achter deze trend. “De schaarste op de arbeidsmarkt maakt het steeds moeilijker om talent aan te werven. Je merkt dat kandidaten sneller polsen of ze hun loonpakket individueel kunnen samenstellen. Daarnaast zorgt een meer individuele benadering van verloning voor een betere retentie, zeker omdat sommige looncomponenten zoals de salariswagen langlopende voordelen zijn.

Een belangrijk aspect is dat je als bedrijf je cultuur en je waarden kan uitdragen, ook in je verloning. Een organisatie in de stad zet misschien extra in op mobiliteit, een ander wil het duurzame karakter benadrukken door de bedrijfsfiets te promoten, of de aandacht voor work life balance uitdragen via de mogelijkheid om extra verlofdagen te ‘kopen’. Tot slot is er het budgettair aspect.”

Naast het cafetariaplan bieden ook de niet-recurrente bonus en de winstpremies mogelijkheden om te individualiseren. “De niet-recurrente bonus is een mooie extra voor de werknemer. Voor de werkgever is het een middel om de neuzen in dezelfde richting te krijgen en meer in te zetten op de bedrijfsdoelstellingen.”

“Bij de winstpremie gaan werknemers letterlijk delen in de winst. Voordeel is de flexibiliteit: als werkgever bind je je niet voor de toekomst, je kan elk jaar herbekijken of je het extraatje nog wil aanbieden. Nadeel is dat de winstpremie minder inspeelt op cultuur en retentie”, aldus Annelies Baelus.

CASE BooBook

Je hoeft niet groot te zijn voor een cafetariaplan

Nicole Huyghe - BooBookNiet meer dan vijftien medewerkers telt BooBook. Toch koos de expert in data driven strategic consulting ervoor om een cafetariaplan in te voeren.

Waarom? Kan je niet gewoon ad hoc inspelen op de vraag van een individuele medewerker? “Zeker wel”, bevestigt managing director Nicole Huyghe. Toch ziet ze ook nadelen aan deze aanpak. “Ik kreeg verschillende verzoeken over verschillende voordelen. Hoe weeg je het ene voordeel tegen het andere af? We willen uiteraard fair met elkaar omgaan. Tegelijk willen we dat de mensen de waardering krijgen die ze verdienen.”

Inhoud pragmatisch invullen

Het bedrijf voelde de nood aan een systeem, zeker met het oog op een verdere groei. Een cafetariaplan bleek de oplossing waarbij onmiddellijk de vraag rees welke mogelijkheden er in een cafetariaplan op maat van Boobook niet mochten ontbreken. “De opties zijn bijna eindeloos, maar we zijn daar heel pragmatisch in geweest.”

De keuze viel op fietsen, extra kinderbijslag, extra pensioensparen, hospitalisatie/tussenkomst medische verzekeringen voor werknemer en gezinsleden en maximum drie extra vakantiedagen. Nicole Huyghe benadrukte bij haar medewerkers dat het cafetariaplan geen verplichting is. Wie alles bij het oude wil laten, kan dat zeker.

Extra waardering

Essentieel voor de onderneming is dat de komst van het cafetariaplan geen invloed heeft op de loonkosten. En de werknemers kunnen er alleen maar beter van worden. Via een online tool geven ze hun keuzes door. De simulaties op de portal helpen om keuzes te maken.

“Doordat medewerkers zelf hun opties mogen kiezen, voelen ze zich extra gewaardeerd”, aldus nog  de managing director.

Cafetariaplan blijft het koninginnenstuk

Maar het koninginnenstuk blijft toch het cafetariaplan. “Je investeert in de toekomst en speelt in op de individuele behoeftes van elke medewerker. Zeker nu we vier generaties op de werkvloer krijgen, is dat van belang. Een cafetariaplan kan voor elk wat wils bieden.” Maar dan moet je als werkgever een goed beeld hebben van wat je werknemers belangrijk vinden. Daar loopt het wel eens mis.

Volgens onderzoek van Acerta kiezen werknemers graag voor een ruil tussen cash en vakantiedagen (in beide richtingen). Ook pensioenopbouw ligt hen na aan het hart. De bedrijfswagen volgt pas op een afstandje. De werkgever daarentegen denkt nog vaak met materiële zaken te kunnen scoren zoals de bedrijfswagen, smartphone, tablet etc. “Aftoetsen met je werknemers alvorens het cafetariaplan in te vullen, is dus aan te raden. Maar uiteraard moet je met de inhoud van het plan ook trouw blijven aan de bedrijfswaarden”, vindt Annelies Baelus.

Extra verlof zouden medewerkers ook kunnen vergaren via het loopbaansparen. “Dit moet binnen het wettelijke kader gebeuren en biedt beperkte mogelijkheden. Vragen als hoeveel loopbaansparen laat je toe, hoe lang, wat als een werknemer uit dienst gaat etc. komen onmiddellijk op tafel. Als werkgever heb je wel wat vrijheid, maar je moet veel zelf doen. Extra dagen aanbieden via een cafetariaplan is een stuk eenvoudiger. Je hoeft bovendien niet te wachten op sectorovereenkomsten.”

Niet blind zijn voor drempels

Annelies Baelus is overtuigd van het belang van meer individueel belonen maar ze is ook niet blind voor de drempels die er nog zijn voor werkgevers. Allereerst is er de gebrekkige wetgeving. Elk voordeel kent zijn eigen fiscale en RSZ-regels, waardoor de gevolgen op het nettoloon niet zo eenvoudig in te schatten zijn. Het is een samenraapsel van wetgevingen. HR heeft er een vette kluif aan - de complexiteit maakt het spannend - maar is toch vaak bereid om er in te stappen om werknemers tevreden te maken. Maar ook het management moet overtuigd zijn.

Tweede drempel is de praktische uitwerking. Het is nu eenmaal veel eenvoudiger om gewoon loon uit te betalen dan verschillende voordelen aan te bieden. Je moet immers auto’s, fietsen, smartphone e.d. kiezen en bestellen terwijl soms de marktkennis ontbreekt. En dat brengt ons op drempel drie: de kosten voor implementatie en de extra tijd die dit vraagt.

Zet het loon strategisch in

Wat is er in de toekomst nodig om het cafetariaplan verder te laten doordringen? Een meer transparante wetgeving, zoveel is zeker. Nu zitten fiscus en RSZ niet altijd op dezelfde lijn. Ook de kennis rond het cafetariaplan moet toenemen zodat het vertrouwen erin groeit.

Annelies Baelus roept echter de werkgevers en HR op om meer lef te tonen rond hun loonbeleid. “We kennen al lang dat vrij lineair loonbeleid waar mensen vooral worden verloond op basis van functie en anciënniteit. Durven we deze aanpak loslaten en kijken wat we écht willen belonen? Ik denk dan naast een lange loyauteit ook aan een groot leervermogen, het vermogen om collega’s mee te trekken in de bedrijfsdoelstellingen, coaching, … We moeten verloning op strategisch vlak durven inzetten. Hier is nog heel wat pionierswerk. Het aantal voorbeelden is beperkt. Toch geloof ik hier keihard in. Want als we onze medewerkers vragen om levenslang te leren en steeds inzetbaar te zijn, dan moeten we dit toch ook tonen in ons loonbeleid? Ook het zingevingsaspect hoort erbij. In de toekomst moeten we het loonbeleid echt anders benaderen”, besluit ze.

Dit artikel maakt deel uit van het dossier 'DOSSIER: Individualiseren'.
Publicatiedatum: 19/12/2019 - 06:51
Auteur: Katleen Weytjens

HRM

28/05/20 - 07:35 Dubbel vakantiegeld is er, nu de vakantie nog14/05/20 - 06:45 Er is weer tijd voor opleiding14/05/20 - 06:42 Relance: focus op mentaal welzijn van je werknemers14/05/20 - 06:08 Hoe schakel ik jobstudenten in bij de heropstart?30/04/20 - 07:25 Werknemers zijn angstig en gespannen, maar evenzeer alert, vastberaden en energiek16/04/20 - 11:28 Personeel ter beschikking stellen is expertenwerk16/04/20 - 07:25 Arbeidstekort of arbeidsoverschot? Werknemers delen brengt opnieuw evenwicht07/04/20 - 14:17 Digitaal sporten spijkert werkvaardigheden van jongeren bij02/04/20 - 06:44 Talentontwikkeling vanop afstand02/04/20 - 06:35 Coaches helpen zorgverleners met gratis ondersteuning

Arbeidsmarkt & -beleid

28/05/20 - 07:12 Minder vliegen, minder jobs?30/04/20 - 07:40 Werknemers willen momenteel niet veranderen van job30/04/20 - 07:28 Uitzendactiviteit valt met bijna helft terug27/04/20 - 10:35 2 op 3 bedrijven blijven aanwerven12/03/20 - 07:10 Hoe maak je als werkgever werken duurzaam?12/03/20 - 07:01 Autonomie en flexibiliteit, alstublieft!05/03/20 - 07:33 Levenslang leren is vooral zaak van hogeropgeleide werkenden20/02/20 - 09:42 Acht op tien Vlamingen werken om iets te betekenen voor de maatschappij20/02/20 - 07:33 Waar genieten werknemers het langst van hun pensioen?13/02/20 - 06:34 VDAB telt 188 knelpuntberoepen in Vlaanderen

Leiderschap

14/05/20 - 06:39 Mag ik nog de lift nemen?16/04/20 - 08:53 Ruim 2 op de 3 collega’s zijn ook vrienden12/03/20 - 07:01 Wil je digitale transformatie? Zorg dan voor leiderschap25/02/20 - 09:12 Caroline Pauwels (VUB) is CSR Professional of the Year 201905/02/20 - 21:42 Dikke maatjes met je baas?23/01/20 - 14:52 Ondernemend gedrag kan je leren23/01/20 - 13:10 Wie wordt CSR Professional of the Year 2019?23/01/20 - 11:30 Finalist CSR Professional of the Year 2019: Greet Vanderheyden23/01/20 - 11:27 Finalist CSR Professional of the Year 2019: Robin Bruninx23/01/20 - 11:18 Finalist CSR Professional of the Year 2019: Caroline Pauwels

Juridisch

30/01/20 - 10:30 Onbeperkt verlof geven, mag dat?23/01/20 - 14:49 Zal technologie de HR-wereld veranderen?12/12/19 - 06:58 Moet je altijd een eindejaarspremie betalen?28/11/19 - 06:27 Neem alle vakantiedagen op!14/11/19 - 06:42 Ben je écht ziek of gespeeld?07/11/19 - 06:47 Leren en werken? Wat zeggen de regionale regeerakkoorden24/10/19 - 07:00 Werkzekerheidsclausule: is ontslag nog mogelijk?10/10/19 - 07:10 Voer geen HR-beleid voor externe medewerkers10/10/19 - 07:09 HR en de vrees voor discriminatie03/10/19 - 06:49 Procedure voor sociale verkiezingen te lang?

Blog

28/05/20 - 06:39 Waarom inzetten op gelijk loon voor mannen en vrouwen niet genoeg is16/01/20 - 06:32 Waarom op de toppen van je tenen staan, pijn doet05/12/19 - 06:24 Van mentor of coach naar bron van inspiratie en energie03/10/19 - 06:45 Hoe leg je de basis voor een ideale werkomgeving voor data scientists?16/05/19 - 08:38 Wat bedrijven kunnen leren van Ajax02/05/19 - 06:24 Jobads en headhunters, maak plaats voor de eigen medewerker!11/04/19 - 06:46 Zijn genderquota dan toch nodig?28/02/19 - 06:54 Succes hebben én gelukkig zijn20/02/19 - 16:29 Ecologie zit ook in werksystemen06/02/19 - 06:36 Roderen op 35 en pieken op 55 jaar

Jobhop

28/05/20 - 06:36 Jobhop: Géraldine Van Ael28/05/20 - 06:35 Jobhop: Tom Verstraeten28/05/20 - 06:31 Jobhop: Kimberley Huygen14/05/20 - 06:38 Jobhop: Katrien Costermans14/05/20 - 06:33 Jobhop: Katrin Naert14/05/20 - 06:31 Jobhop: Katrien Schrever30/04/20 - 07:33 Jobhop: Katrien Naert30/04/20 - 07:30 Jobhop: Geert Staelens30/04/20 - 06:29 Jobhop: Iris Masselin16/04/20 - 11:40 Jobhop: Tim De Winne

Events

15/04/20 - 15:19 PMC-webinar: Arbeidsmarkt tijdens en na covid-19-periode05/03/20 - 11:40 HR Gala05/03/20 - 11:38 Integraal Talentbeheer01/12/19 - 10:35 Creëren we duurzame jobs tegen 2030?03/09/19 - 13:44 2030: a Work Space Odyssey met Fons Leroy05/06/19 - 12:31 COME IN Award05/06/19 - 12:05 Trainingsprogramma 'HR voor vluchtelingen'22/05/19 - 16:13 Trainingsprogramma 'HR voor vluchtelingen' (gratis)20/03/19 - 10:51 HRPro.be Digital Day05/02/19 - 16:53 HR Gala 2019

Dossiers

09/01/20 - 05:14 HR GETOETST12/12/19 - 06:45 DOSSIER: Individualiseren07/11/19 - 06:37 Human Capital in een tijd van contradicties17/10/19 - 05:39 Innoverende HR in de praktijk05/09/19 - 06:43 Digitalisering & HR20/03/19 - 22:15 DOSSIER Creatief met talent in tijden van arbeidskrapte07/03/19 - 07:48 De arbeidswet ontrafeld21/02/19 - 16:26 CSR is een trend, geen hype06/12/18 - 08:32 Dossier Matching & rematching06/06/18 - 22:18 Langer werken: hoe worden we samen 100?