Laat medewerkers mee hun job invullen

Artikel in partnerschap met AcertaDOSSIER INDIVIDUALISEREN - Wring een medewerker niet in het keurslijf van een functiebeschrijving, maar bied hem de mogelijkheid om zijn job mee individueel te boetseren. Kennis, ervaring, maar zeker ook potentieel zijn belangrijk. En uiteraard de toegevoegde waarde voor de organisatie.

Acerta - Tom VliegheDe individualisering van jobinhoud start bij de aanwerving. “Nog al te vaak wordt er vrij klassiek gerekruteerd”, vindt Tom Vlieghe, Director Acerta Career Center. “We nemen de functiebeschrijving en zoeken een profiel dat hier zo nauw mogelijk bij aansluit. We zouden beter vertrekken vanuit de ervaring en de expertise van de kandidaat, gekoppeld aan zijn potentieel, en zo de functie opbouwen. Zo krijg je echt een job op maat of jobcrafting.”

De jobinhoud individualiseren betekent echter geen vrijgeleide voor de medewerker: je vertrekt weliswaar vanuit de persoon, maar dan is het zoeken naar diens toegevoegde waarde voor het team. Hij moet complementair zijn aan de andere teamleden.

Groei van individu én organisatie

“We hebben deze aanpak toegepast in ons eigen team”, vertelt Tom Vlieghe. “Geen twee collega’s hebben exact dezelfde functie, maar er is wel overlap. We zoeken voortdurend naar de hoogste toegevoegde waarde. Belangrijk is dat dit hele proces verloopt met inspraak van de medewerkers.”

Hij is ervan overtuigd dat mensen graag veranderen, als ze maar gehoord worden en kunnen focussen op wat ze graag en goed doen. Motivatie speelt een grote rol, net zoals drijfveren en talenten, maar ook iemands capaciteiten én ontwikkelpotentieel. Het draait om individuele groei én groei van de organisatie. Beide aspecten zijn nodig voor succes. Opvallend genoeg rekruteren ruim zes op tien werkgevers nog steeds meer op ervaring dan op potentieel.

CASE: Groep Zorg Heilige Familie


Groep Zorg Heilige Familie - Patrick Cokelaere“Deskundigheid van onze medewerkers is een belangrijke troef om het verschil te maken. Willen we vooraan lopen in de zorgsector, dan moeten we volop inzetten op ontwikkeling.

Patrick Cokelaere, CEO van Groep Zorg Heilige Familie.

Lees meer

Continu bewegen en ontwikkelen

Ook na de aanwerving blijft de aandacht voor een meer individuele benadering van de jobinvulling belangrijk. Uit onderzoek van Acerta blijkt dat de leercurve de eerste twee jaar gestaag omhoog gaat, om daarna terug te vallen. Na drie à vier jaar in dezelfde functie voelt de medewerker zich minder uitgedaagd en minder gelukkig in de job. Hij heeft nood aan verandering, aan een nieuwe uitdaging. Hoe kan je deze medewerker optimaal blijven inzetten? Wat heeft het individu nodig en wat is zinvol voor de organisatie in een steeds wijzigende omgeving? Een continue beweging en ontwikkeling is noodzakelijk. Maar die evolutie loopt niet voor elk individu even snel. Een job op maat dus zonder de verdere ontwikkeling uit het oog te verliezen.

Tom Vlieghe heeft een bedenking bij de loopbaanpaden: die zijn ok, zolang ze niet volledig uitgestippeld zijn. Je moet ook durven tussen de geijkte paden te lopen.

Leidinggevende te veel afgerekend op productiviteit

Jobs op maat zijn geen evidentie voor een organisatie en de leidinggevenden. Daarom dat het cruciaal is om leidinggevenden te helpen om gesprekken te voeren met hun medewerkers. Uit Acerta-onderzoek blijkt immers dat 17% van de werknemers aangeeft nooit een gesprek te hebben met zijn overste. Is er wel een gesprek, dan draait het vaak om productiviteit en minder om werkbeleving en ontwikkeling. Leidinggevenden moeten vooral richting geven, niet noodzakelijk de beste expert zijn.

Nog volgens dit onderzoek is de leidinggevende de grootste rem op de interne mobiliteit in zijn organisatie. “Dat is niet zo verrassend aangezien heel wat leidinggevenden worden afgerekend op de productiviteit en de output van hun team. Met als gevolg dat ze hun beste krachten actief in het team willen houden in plaats van hen vrij te maken voor ontwikkeling of opportuniteiten buiten het team. Waarom maken we de leidinggevenden niet mee verantwoordelijk voor de ontwikkeling of toekomstige inzetbaarheid van het team en sturen we hen hier ook op aan naast de huidige operationele doelstellingen. Hetzelfde geldt voor individuele medewerkers: zij worden meestal verloond op basis van het verleden (anciënniteit) en de resultaten van vandaag en nauwelijks op ontwikkeling en productiviteit van morgen.”

Zowel werknemer als werkgever hebben baat om blijvend mee te evolueren met de verandering van de markt. Voor de individuele medewerker garandeert dit zijn toekomstige inzetbaarheid, voor het bedrijf noodzakelijk om morgen nog relevant te zijn in een snel evoluerende markt.

Nieuw en vertrouwd

De verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling ligt zowel bij werkgever als bij werknemer. Volgens de Talent Pulse van Acerta is 69% van de medewerkers intrinsiek gemotiveerd om te werken aan de eigen inzetbaarheid. 77% vindt dit een gedeelde verantwoordelijk. Zeven op tien werknemers hebben er zelfs nood aan om hun loopbaan een nieuwe wending te geven, wat niet wil zeggen dat ze zitten te wachten op een grote ommezwaai. Mochten ze zelf een nieuwe job uittekenen, dan willen ze gemiddeld zo’n 60% van hun huidige taken behouden, en de rest opvullen met nieuwe taken.

Je kan hieruit concluderen dat de meeste werknemers tevreden zijn over een groot deel van de job. Ze zoeken niet onmiddellijk naar ander werk, maar willen geleidelijk evolueren met deels nieuwe en deels vertrouwde taken. Werknemers voelen zich hier veiliger bij; voor de werkgever betekent dit meer continuïteit.

Durf

Zijn bedrijven klaar voor deze individuele aanpak? “Er is een duidelijke beweging en meer aandacht hiervoor. O.a. door de krapte op de arbeidsmarkt durft men al wel eens afwijken van de oorspronkelijke functiebeschrijving. Maar de beweging zit toch vooral bij de aanwerving. Intern leeft dit maatwerk een stuk minder.”

Hoe ver kunnen organisaties gaan in een individualisering van de jobinhoud? “Veel hangt af van de complementariteit binnen een team of organisatie. Het vraagt de nodige openheid en veiligheid om dit ter sprake te brengen. Als werknemer moet je durven aangeven dat je sommige zaken graag anders zou zien. Ook het loon kan een barrière vormen: kunnen we een verregaande individualisering van de jobinhoud koppelen aan het loonbeleid? Hoe meer werknemers, hoe complexer de aanpak wordt.”

Dit artikel maakt deel uit van het dossier 'DOSSIER: Individualiseren'.
Publicatiedatum: 19/12/2019 - 06:49
Auteur: Katleen Weytjens

HRM

28/05/20 - 07:35 Dubbel vakantiegeld is er, nu de vakantie nog14/05/20 - 06:45 Er is weer tijd voor opleiding14/05/20 - 06:42 Relance: focus op mentaal welzijn van je werknemers14/05/20 - 06:08 Hoe schakel ik jobstudenten in bij de heropstart?30/04/20 - 07:25 Werknemers zijn angstig en gespannen, maar evenzeer alert, vastberaden en energiek16/04/20 - 11:28 Personeel ter beschikking stellen is expertenwerk16/04/20 - 07:25 Arbeidstekort of arbeidsoverschot? Werknemers delen brengt opnieuw evenwicht07/04/20 - 14:17 Digitaal sporten spijkert werkvaardigheden van jongeren bij02/04/20 - 06:44 Talentontwikkeling vanop afstand02/04/20 - 06:35 Coaches helpen zorgverleners met gratis ondersteuning

Arbeidsmarkt & -beleid

28/05/20 - 07:12 Minder vliegen, minder jobs?30/04/20 - 07:40 Werknemers willen momenteel niet veranderen van job30/04/20 - 07:28 Uitzendactiviteit valt met bijna helft terug27/04/20 - 10:35 2 op 3 bedrijven blijven aanwerven12/03/20 - 07:10 Hoe maak je als werkgever werken duurzaam?12/03/20 - 07:01 Autonomie en flexibiliteit, alstublieft!05/03/20 - 07:33 Levenslang leren is vooral zaak van hogeropgeleide werkenden20/02/20 - 09:42 Acht op tien Vlamingen werken om iets te betekenen voor de maatschappij20/02/20 - 07:33 Waar genieten werknemers het langst van hun pensioen?13/02/20 - 06:34 VDAB telt 188 knelpuntberoepen in Vlaanderen

Leiderschap

14/05/20 - 06:39 Mag ik nog de lift nemen?16/04/20 - 08:53 Ruim 2 op de 3 collega’s zijn ook vrienden12/03/20 - 07:01 Wil je digitale transformatie? Zorg dan voor leiderschap25/02/20 - 09:12 Caroline Pauwels (VUB) is CSR Professional of the Year 201905/02/20 - 21:42 Dikke maatjes met je baas?23/01/20 - 14:52 Ondernemend gedrag kan je leren23/01/20 - 13:10 Wie wordt CSR Professional of the Year 2019?23/01/20 - 11:30 Finalist CSR Professional of the Year 2019: Greet Vanderheyden23/01/20 - 11:27 Finalist CSR Professional of the Year 2019: Robin Bruninx23/01/20 - 11:18 Finalist CSR Professional of the Year 2019: Caroline Pauwels

Juridisch

30/01/20 - 10:30 Onbeperkt verlof geven, mag dat?23/01/20 - 14:49 Zal technologie de HR-wereld veranderen?12/12/19 - 06:58 Moet je altijd een eindejaarspremie betalen?28/11/19 - 06:27 Neem alle vakantiedagen op!14/11/19 - 06:42 Ben je écht ziek of gespeeld?07/11/19 - 06:47 Leren en werken? Wat zeggen de regionale regeerakkoorden24/10/19 - 07:00 Werkzekerheidsclausule: is ontslag nog mogelijk?10/10/19 - 07:10 Voer geen HR-beleid voor externe medewerkers10/10/19 - 07:09 HR en de vrees voor discriminatie03/10/19 - 06:49 Procedure voor sociale verkiezingen te lang?

Blog

28/05/20 - 06:39 Waarom inzetten op gelijk loon voor mannen en vrouwen niet genoeg is16/01/20 - 06:32 Waarom op de toppen van je tenen staan, pijn doet05/12/19 - 06:24 Van mentor of coach naar bron van inspiratie en energie03/10/19 - 06:45 Hoe leg je de basis voor een ideale werkomgeving voor data scientists?16/05/19 - 08:38 Wat bedrijven kunnen leren van Ajax02/05/19 - 06:24 Jobads en headhunters, maak plaats voor de eigen medewerker!11/04/19 - 06:46 Zijn genderquota dan toch nodig?28/02/19 - 06:54 Succes hebben én gelukkig zijn20/02/19 - 16:29 Ecologie zit ook in werksystemen06/02/19 - 06:36 Roderen op 35 en pieken op 55 jaar

Jobhop

28/05/20 - 06:36 Jobhop: Géraldine Van Ael28/05/20 - 06:35 Jobhop: Tom Verstraeten28/05/20 - 06:31 Jobhop: Kimberley Huygen14/05/20 - 06:38 Jobhop: Katrien Costermans14/05/20 - 06:33 Jobhop: Katrin Naert14/05/20 - 06:31 Jobhop: Katrien Schrever30/04/20 - 07:33 Jobhop: Katrien Naert30/04/20 - 07:30 Jobhop: Geert Staelens30/04/20 - 06:29 Jobhop: Iris Masselin16/04/20 - 11:40 Jobhop: Tim De Winne

Events

15/04/20 - 15:19 PMC-webinar: Arbeidsmarkt tijdens en na covid-19-periode05/03/20 - 11:40 HR Gala05/03/20 - 11:38 Integraal Talentbeheer01/12/19 - 10:35 Creëren we duurzame jobs tegen 2030?03/09/19 - 13:44 2030: a Work Space Odyssey met Fons Leroy05/06/19 - 12:31 COME IN Award05/06/19 - 12:05 Trainingsprogramma 'HR voor vluchtelingen'22/05/19 - 16:13 Trainingsprogramma 'HR voor vluchtelingen' (gratis)20/03/19 - 10:51 HRPro.be Digital Day05/02/19 - 16:53 HR Gala 2019

Dossiers

09/01/20 - 05:14 HR GETOETST12/12/19 - 06:45 DOSSIER: Individualiseren07/11/19 - 06:37 Human Capital in een tijd van contradicties17/10/19 - 05:39 Innoverende HR in de praktijk05/09/19 - 06:43 Digitalisering & HR20/03/19 - 22:15 DOSSIER Creatief met talent in tijden van arbeidskrapte07/03/19 - 07:48 De arbeidswet ontrafeld21/02/19 - 16:26 CSR is een trend, geen hype06/12/18 - 08:32 Dossier Matching & rematching06/06/18 - 22:18 Langer werken: hoe worden we samen 100?