Familiehulp: creatief in talent

Artikel in partnerschap met AcertaDOSSIER (RE)MATCHING - Opleiding, heel veel opleiding, specialiseren, in duo’s werken, sociale media, gluren bij de buren met collectief ontslag… Familiehulp zet vele middelen, soms erg creatief, in om medewerkers te vinden én langer aan boord te houden. Het is matchen en rematchen met een verrassende invulling.

De context waarin Familiehulp opereert is, zacht uitgedrukt, uitdagend te noemen. De voorbije jaren rekruteerde de organisatie jaarlijks meer dan 1500 (vijftienhonderd!) nieuwe medewerkers in een arbeidsmarkt waar de gezochte profielen schaars zijn. Het grotere aandeel oudere medewerkers zorgt voor een stevige uitstroom wegens pensionering of SWT. Maar ook de uitstroom naar andere sectoren valt niet te negeren. Zeker niet bij huishoudhulpen waar deze sector financieel niet de beste voorwaarden kan bieden en het maatschappelijke aanzien niet altijd even hoog wordt ingeschat.

Grote aantallen én knelpuntberoepen

Je kan stellen dat Familiehulp ervaring heeft met de moeilijke combinatie van grote aantallen en knelpuntberoepen. Het noopt hen creatief te zijn, steeds het beste uit mensen te halen en zoveel mogelijk vijvers te bevissen. Zo werkt Familiehulp al meer dan vijftien jaar samen met de VDAB rond de opleiding van werkzoekenden en werknemers tot gekwalificeerde verzorgende of zorgkundige, in vijf opleidingscentra in Vlaanderen. De opleiding duurt 11 maanden, inclusief stage. “Sinds vijf jaar maakt een sectoraal akkoord het mogelijk voor medewerkers om de opleiding te volgen mét behoud van loon. Het gaat om jaarlijks een vijftigtal mensen voor de hele sector”, vertelt Bart Vandamme, directeur Medewerkersbeleid.

Collectief ontslag als opportuniteit

Originele bron van kandidaten vindt Familiehulp bij bedrijven die de deuren sluiten of in moeilijkheden zitten en een collectief ontslag doorvoeren. “We peilen bij deze bedrijven of er een doorstroom mogelijk is van hun medewerkers naar onze organisatie. We deden dit al bij de sluiting van Ford Genk, en bij de afbouw van Carrefour en Blokker. Dankzij onze intern goede relatie met de vakbonden, krijgen we makkelijker toegang tot deze dossiers. En dat helpt omdat vakbonden bij collectief ontslag steeds mee rond de tafel zitten.”

Bij de sluiting van Ford Genk bood Familiehulp de ontslagen medewerkers een nieuwe job aan. Een originele én succesvolle manier van aanwerven!

Zijn mensen dan geïnteresseerd om over te stappen en zich om te scholen naar een volledig ander beroep, nieuwe sector en vooral, vaak onder minder goede financiële voorwaarden? “Toch wel”, zegt Bart Vandamme. “Niet toevallig zijn het vaker oudere werknemers bij wie de financiële druk lager is. Zij gaan meer voor de waardering in de job, de interactie en dankbaarheid van klanten. In onze jobs bouw je een directe relatie op met de cliënt, zeker de verzorgenden. Zo’n switch in de carrière zorgt vaak voor een toegenomen werkvreugde.”

“Deze manier van aanwerven is een manier om ons in de markt te positioneren als goede werkgever met oog voor de mens achter de werknemers. Dat is voor ons de manier om een langetermijnrelatie op te bouwen en medewerkers dus langer te houden. En ja, dit vraagt energie en tijd, maar is dat niet zo bij elke aanwerving nu?”

Ander kanaal dat Familiehulp bewandelt om, op termijn, nieuwe mensen aan te trekken is dat van mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Mensen die niet onmiddellijk aan de slag kunnen als huishoudhulp, maar eerst nog bijvoorbeeld hun arbeidsattitude moeten bijschaven. “We werken hiervoor samen met gespecialiseerde ondersteunende organisaties – toeleiders - die voor deze mensen een traject uitstippelen waarbij wij hen een stage in onze organisatie aanbieden met interne begeleiding.”

Bart Vandamme - Familiehulp

"Een functie als verzorgende laat weinig niveauverschillen toe. Daarom geven we onze medewerkers de kans om zich te specialiseren in bepaalde problemen als dementie of kansarmoede."

Spreek je waardering uit

Onderschat het werk toch niet. Mensen werken bij Familiehulp snel alleen, zonder toezicht, bijvoorbeeld via het dienstenchequesysteem. Dat vraagt een sterke arbeidsethos wat niet altijd even evident is. “We proberen ook hier een oplossing te vinden door mensen in teams te laten werken waarbij de teamgenoten beperkt contact houden met elkaar, bijvoorbeeld via sociale media. Het helpt deze mensen, maar blijft tegelijk beperkt. Het is niet hetzelfde als met collega’s fysiek in dezelfde ruimte aan de slag te zijn.”

“Willen we, in het algemeen, de jobs aantrekkelijker maken en een aantrekkelijke werkgever zijn, dan moeten we het profiel van de huishoudhulp en de verzorgenden in een beter maatschappelijk daglicht plaatsen”, gaat Bart Vandamme verder. “Geef deze mensen de erkenning waar ze recht op hebben. Nu is het zelfbeeld van een huishoudhulp jammer genoeg niet altijd zo positief (ze zijn ‘maar’ huishoudhulp). We proberen daar intern en extern aandacht aan te schenken door onze waardering uit te spreken voor wat ze doen, te wijzen op het belang van hun job.”

Referentiedeskundigen

Kenmerkend voor de sector zijn de beperkte carrièremogelijkheden en dus vrij vlakke loopbanen. “Een functie als verzorgende laat weinig niveauverschillen toe. Daarom geven we onze medewerkers de kans om zich te specialiseren in bepaalde problemen als dementie of kansarmoede. Zo worden ze referentiedeskundigen waarop hun collega’s steeds een beroep kunnen doen.” De geïnteresseerden worden tijdens de werkuren bijgeschoold via kortdurende opleidingen doorheen het jaar. Ondertussen lopen er in elke regio al enkele referentiedeskundigen rond.

Minstens even belangrijk bij Familiehulp is de aandacht voor rematching. Huishoudhulp, verzorgende,… het zijn beroepen waar fysieke klachten regelmatig voorkomen. Met soms langdurige ziekte als gevolg. Bart Vandamme: “We proberen voor deze mensen een andere functie binnen de organisatie te vinden, maar dat lukt in zeer beperkte mate. Zo kunnen sommigen naar een oppasfunctie doorstromen. Hun taken draaien dan vooral rond begeleiding en ondersteuning van cliënten, en minder rond fysiek werk. Alleen: hier hebben we er maar enkele tientallen van nodig, terwijl onze organisatie toch meer dan 12.000 medewerkers telt, met relatief veel langdurig zieken.”

Andere oplossing, waarover nog wordt nagedacht, is deze collega’s in duo laten werken. Maar dit mag niet uitdraaien op een extra belasting voor de andere collega. Kortom: de uitwijkmogelijkheden zijn beperkt. Over de bedrijfsmuren kijken dan maar? “Ook hier zoeken we naar mogelijkheden. Moeilijkheid is dat het veelal gaat om kortgeschoolde mensen en die zitten nu eenmaal vaak in fysiek belastende jobs.”

Hoge anciënniteit in moeilijke sector

Wilt u zich verder laten inspireren?

Download dan de gezamenlijke inspiratienota van Acerta en Etion.

De aanpak van Familiehulp werpt duidelijk vruchten af. Uit een eerste onderzoek vorig jaar blijkt dat de medewerkers zeer tevreden zijn. Ze hebben een gevoel van waardering van de klanten en de werkgever, weten de vrij grote autonomie in de job wel te appreciëren waardoor ze veel zelf mogen beslissen over de dagelijkse invulling van hun job.

Ook de retentie is groot, zeker bij de gekwalificeerde verzorgenden. Bij de dienstencheques ligt dit iets moeilijker omwille van de beperkte financiële voorwaarden en context. Sommigen gebruiken de job van huishoudhulp als springplank naar een andere job. Toch mag Familiehulp een gemiddelde anciënniteit neerpennen van 16 jaar bij de verzorgenden, 13 jaar bij de huishoudhulpen in de gezinszorg en ook zes jaar bij de huishoudhulpen via dienstencheques. “Dat wil toch zeggen dat mensen graag bij ons werken”, besluit Bart Vandamme tevreden.

Dit artikel maakt deel uit van het dossier 'Dossier Matching & rematching'.
Publicatiedatum: 13/12/2018 - 06:59
Auteur: Katleen Weytjens

HRM

13/06/19 - 09:16 Al gedacht aan een vluchteling als nieuwe medewerker?13/06/19 - 07:24 1 op de 20 arbeidscontracten in 2018 is met ex-werknemer12/06/19 - 18:54 Fysieke klachten kosten werkgever jaarlijks 3159 euro per bediende06/06/19 - 06:49 Kies à la carte voordelen met een cafetariaplan22/05/19 - 16:45 We werken steeds langer16/05/19 - 08:38 Weinig aandacht voor EQ bij sollicitatie16/05/19 - 08:31 Ziekteverzuim onder de loep16/05/19 - 07:56 Oproep: Laat studenten uw leervraag onderzoeken09/05/19 - 06:43 Een bedrijf is net als een stam08/05/19 - 16:40 Nieuw: de werkbaarheidscheque

Arbeidsmarkt & -beleid

05/06/19 - 17:18 Steeds minder schoolverlaters zijn werkzoekend05/06/19 - 16:34 Verborgen matches: welk beroep matcht met eventcoördinator?22/05/19 - 18:16 Vier op tien hebben een zittend werkleven22/05/19 - 17:15 Het wordt steeds makkelijker om over de grens te werken16/05/19 - 08:53 Nieuw kwaliteitslabel 'projectsourcing'16/05/19 - 08:42 Vakbonden houden stand in België09/05/19 - 06:44 Een op zes Belgen werkt minstens 1 dag per maand thuis01/05/19 - 15:41 Publieke sector aantrekkelijker als werkgever dan privésector11/04/19 - 06:08 In Japan zijn 76-jarigen biologisch pas 65 jaar04/04/19 - 06:37 Digitalisering: hoe zorgen bedrijven voor de juiste skills?

Leiderschap

13/06/19 - 06:01 VUB-onderzoeker laat robots en mensen beter samenwerken02/05/19 - 08:10 Time = money? Niets van!02/05/19 - 06:58 BOEK: Trots!11/04/19 - 06:45 Mobiliteit: de ene provincie is de andere niet04/04/19 - 07:40 BOEK: Impact in actie04/04/19 - 06:43 Wat houdt jou tegen om duurzaam te ondernemen?14/03/19 - 06:24 Een nieuwe baas: mag het iets jonger zijn?22/02/19 - 15:44 Ann Claes (JBC) is CSR Professional of the Year 201821/02/19 - 07:06 BOEK: Dive at work31/01/19 - 07:57 CSR Professional of the Year 2018: wie van de drie?

Juridisch

06/06/19 - 06:53 Hoe kan je rsz-bijdragen op ecocheques vermijden?22/05/19 - 18:07 Randstad Werkpocket: sociaal- en arbeidsrecht in je virtuele broekzak09/05/19 - 06:44 Tip: regel huisarbeid en telewerk altijd formeel25/04/19 - 08:45 Hebben ook vaders ontslagbescherming bij verlof voor baby?11/04/19 - 07:20 Kan je na ziekte zomaar je job opnieuw opnemen?28/03/19 - 06:50 Groepsverzekeraar failliet. Wat nu?14/03/19 - 06:48 Opgelet met arbeidscontract met tijdslimiet28/02/19 - 06:47 De single permit: een vernieuwde procedure voor arbeidskaarten21/02/19 - 07:29 Deeltijds werk = deeltijdse opzeggingsvergoeding?14/02/19 - 07:30 Sociale verkiezingen: hot topics

Blog

16/05/19 - 08:38 Wat bedrijven kunnen leren van Ajax02/05/19 - 06:24 Jobads en headhunters, maak plaats voor de eigen medewerker!11/04/19 - 06:46 Zijn genderquota dan toch nodig?28/02/19 - 06:54 Succes hebben én gelukkig zijn20/02/19 - 16:29 Ecologie zit ook in werksystemen06/02/19 - 06:36 Roderen op 35 en pieken op 55 jaar20/12/18 - 06:09 De Profit van focus op People20/06/18 - 19:06 Van oorlog om talent naar opportuniteit?13/06/18 - 16:19 6 tips om de thuiswerkplek succesvol te implementeren02/05/18 - 07:20 Stapvoets is de snelste weg naar een betere mobiliteit

Jobhop

12/06/19 - 15:29 Jobhop: Kurt Offeciers12/06/19 - 15:21 Jobhop: Kris Willaert12/06/19 - 14:50 Jobhop: Caroline Vanherle12/06/19 - 14:47 Jobhop: Muriel Baes05/06/19 - 17:54 Jobhop: Peter Lenaerts05/06/19 - 17:50 Jobhop: Luc Vanophalvens05/06/19 - 17:45 Jobhop: Heidi Van Herweghe05/06/19 - 17:30 Jobhop: Stefaan Van Weverberghe05/06/19 - 12:59 Jobhop: Helga Florentie22/05/19 - 22:03 Jobhop: Olivier Carlier

Events

05/06/19 - 12:31 COME IN Award05/06/19 - 12:05 Trainingsprogramma 'HR voor vluchtelingen'22/05/19 - 16:13 Trainingsprogramma 'HR voor vluchtelingen' (gratis)23/04/19 - 21:58 HR innov & tech Day16/04/19 - 21:03 Congres HR in de Zorg 201920/03/19 - 10:51 HRPro.be Digital Day05/02/19 - 16:53 HR Gala 201921/01/19 - 00:03 Creatief met talent in tijden van arbeidskrapte08/11/18 - 06:02 CSR Professional of the Year 201824/10/18 - 23:04 HRM Inspiration Day 2018 - WIN GRATIS INKOM!

Dossiers

20/03/19 - 22:15 DOSSIER Creatief met talent in tijden van arbeidskrapte07/03/19 - 07:48 De arbeidswet ontrafeld21/02/19 - 16:26 CSR is een trend, geen hype12/02/19 - 05:39 Innoverende HR in de praktijk06/12/18 - 08:32 Dossier Matching & rematching06/06/18 - 22:18 Langer werken: hoe worden we samen 100?24/05/18 - 07:22 Recruitment analytics14/03/18 - 16:42 De hartslag van arbeidsmarkt 4.006/11/17 - 16:36 De toekomst in beweging15/06/17 - 09:47 Re-integratie = kansen benutten