©2015-2021 | WisKeys | Gebruiksvoorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op deze website van Trendhuis bv (Jef Denynplein 14, 2800 Mechelen - BTW BE 0458.228.295, RPR Mechelen). Door uw bezoek stemt u stilzwijgend en onvoorwaardelijk in met de toepassing van deze gebruiksvoorwaarden.

Trendhuis bv kan deze gebruiksvoorwaarden op elk moment wijzigen. De gewijzigde gebruiksvoorwaarden zijn van kracht vanaf publicatie op deze website.

De inhoud van deze site, inclusief teksten, beelden, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, merken, logo’s etc. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Trendhuis bv of rechthoudende derden.

Niets op deze site mag worden gekopieerd, gewijzigd, verspreid, verkocht, overgedragen aan derden of op enige wijze gebruikt worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Trendhuis bv, tenzij voor persoonlijk gebruik als privé-persoon of voor beperkt, intern en niet-commercieel gebruik als bedrijf. 

Externe websites kunnen vrij linken naar pagina's op de WisKeys-website mits directe link en duidelijke bronvermelding. 

Trendhuis bv streeft naar een zo correct mogelijke berichtgeving en informatie maar kan nooit de correctheid en volledigheid garanderen en kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. 

Trendhuis bv is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van en mogelijke schade door beslissingen die genomen worden op basis van informatie verstrekt op deze website. 

Hyperlinks naar andere websites/documenten/... van derde partijen, zijn louter informatief. Ze betekenen niet noodzakelijk dat Trendhuis bv de website aanbeveelt, akkoord gaat met de inhoud of ermee samenwerkt. Trendhuis bv is niet verantwoordelijk voor de inhoud/veiligheid van deze externe websites/pagina's. 

Trendhuis bv doet er alles aan om deze website vlot beschikbaar te houden, maar kan niet garanderen dat er zich geen storingen of onderbrekingen voordoen. Trendhuis bv is niet verantwoordelijk voor mogelijke schade die u zou lijden door een bezoek aan deze site (eventuele storingen, virussen, fouten in het netwerk...) of het ontvangen van de nieuwsbrief.

Trendhuiss bv behoudt zich het recht voor om de website op elk ogenblik en zonder voorafgaande waarschuwing offline te halen, diensten te beëindigen of zelfs volledig stop te zetten. Dit leidt niet tot enige schadevergoeding of andere financiële compensatie. 

(Lees hier het Privacybeleid)