Arbeidsmarkt in 2030: maak ruimte voor paradijsvogels

SBS Skill Builders - logoDOSSIER HUMAN CAPITAL - Geef mensen de ruimte om te werken met een doel voor ogen, in vrijheid en met autonomie, met aandacht voor de ‘human’-kant en niet enkel de ‘capital’-zijde. Dat is hoe Fons Leroy de arbeidsmarkt ziet in 2030, voor zijn kleinkinderen. Welke rol speelt HR hierin?

Nu Fons Leroy officieel de arbeidsmarkt heeft verlaten, of toch als gedelegeerd bestuurder van VDAB, wil dit niet zeggen dat hij diezelfde arbeidsmarkt ook de rug toekeert. Hij buigt zich nog steeds over de toekomst van de Vlaamse, of bij uitbreiding, internationale arbeidsmarkt. Niet meer voor zichzelf, wel voor zijn kleinkinderen. Hoe zou hij willen dat de arbeidsmarkt er voor hen uitziet? Geen verzamelplaats voor ‘task rabbits’, taakkonijnen in een hokje, maar wel een ruimte voor ‘purpose paradise birds’, paradijsvogels met een doel voor ogen, die vrijheid hebben en autonomie. Welke rol speelt HR in deze ontwikkelingen?

Fons LeroyDe uitdagingen zijn gekend. “Ik herhaal ze hier nog even, want HR lijkt niet altijd alles onmiddellijk te begrijpen”, grapt Fons Leroy voor een uitgesproken HR-publiek op de SBS HR Summit 2019. Er is de enorme, ongeziene vergrijzing op de arbeidsmarkt met bijhorende ‘grexit’ en een schaarste aan nieuwkomers waardoor de verhouding jongeren-ouderen nergens in Europa zo slecht is als in België: 82 jongeren per 100 ouderen versus gemiddeld 91 jongeren per 100 ouderen. Hierdoor is de druk op de arbeidsmarkt groot. De arbeidsmarktstudie van Agoria vertelt dat die druk enkel nog zal toenemen: voor elke job die verdwijnt door digitalisering en economische dynamiek, zullen er 3,7 nieuwe jobs gecreëerd worden.

Werken aan vaardigheden én mentaliteit

De digitalisering heeft een impact op de hele arbeidsmarkt. “Of de nieuwe regionale/federale regeerakkoorden hierop voldoende antwoorden hebben, is nog maar de vraag. Ook al omdat een regeerakkoord geen invloed heeft op de mentaliteit van bedrijven en medewerkers”, zegt Fons Leroy.

“Het is duidelijk dat zowat iedereen die vandaag op de arbeidsmarkt actief is, bijkomende vaardigheden nodig heeft. Maar volgens een OESO-rapport ziet maar liefst 82% van de werkende Vlamingen het belang van permanente vorming niet in! Dit maakt duidelijk dat we een zeer grote culturele shift moeten doormaken om voldoende geschoolde medewerkers te hebben die in 2030 in die snel veranderde omgeving nog meekunnen.”

Zonder maatregelen zullen meer dan een half miljoen jobs niet ingevuld geraken. 4,5 miljoen werkenden moeten hun competenties upgraden, 310.000 werkzoekenden en werkenden hebben nood aan herscholing. Slagen we daar niet in, dan kijkt ons land aan tegen een mogelijk verlies van 95 miljard euro, of 16,5% van het bbp.

Stel technologie in dienst van mens en maatschappij

"Het is aan HR om de technologische evolutie te flankeren met een competentiebeleid."

Fons Leroy

Een van de vraagstukken is hoe we technologie kunnen gebruiken ten diensten van mens en maatschappij. In Nederland wordt dit vraagstuk sterk geëxploreerd door arbeidsmarktdeskundigen en economen; in Vlaanderen veel minder. “Als we over human capital spreken, dan hebben we al te lang te veel gefocust op ‘capital’ en te weinig op het ‘human’ luik”, vindt Fons Leroy. “Ik wil graag dat mijn kleinkinderen als human beings hun ding kunnen doen. En dan moeten we een keuze maken. Een keuze die eigenlijk niet zo moeilijk is: ”Laat robots het werk doen dat saai, repetitief, zwaar, geestdodend, … is zodat we de menselijk waarde van werk herstellen. Vandaar ook de titel van mijn jongste boek ‘no jobs’, omdat het woord ‘jobs’ een heel negatieve betekenis heeft gekregen. We spreken vaak over rotjobs, hamburgerjobs, … We moeten het vakmanschap in eer herstellen.”

Technologie biedt enorme mogelijkheden om de mens opnieuw vanuit zijn human capital te benaderen. Aan HR om die technologische evolutie te flankeren met een competentiebeleid waardoor er geen verdringing is maar wel ruimte voor de mens om de taken te doen waarvoor alleen de mens geschikt is. Taken op basis van de unieke menselijke competenties rond respect, zorgzaamheid, interageren, creativiteit, verwondering, … Allemaal zaken die we niet kunnen toeschrijven aan robots.

Fons Leroy pleit er ook voor om technologie en robots slim in te zetten om de kansen van mensen die het nu moeilijk hebben op de arbeidsmarkt, te vergroten. Mensen met een beperking kunnen nu veel beter worden ingeschakeld. “In het onderwijs kennen we een systeem van Bednet waarbij zieke kinderen vanop afstand mee de lessen kunnen volgen en geïntegreerd worden in de klas. Kunnen we dit systeem niet uitbreiden naar de arbeidsmarkt om mensen extra kansen te geven?”, vraagt hij zich af.

SDG’s als uitgangspunt voor de arbeidsmarkt

Tot slot geeft Fons Leroy drie denk- of handelingskaders mee die ervoor moeten zorgen dat we evolueren naar een beter functionerende arbeidsmarkt waar mensen zich kunnen vinden in hun werk.

  1. Duurzame arbeidsorganisatie: neem de sustainable development goals (SDG’s) van de Verenigde Naties als uitgangspunt voor een betere werking van de arbeidsmarkt, voor een arbeidsmarkt die deel uitmaakt van een betere wereld. Hoe kunnen we inclusief, cocreatief en duurzaam zijn?
  2. Workability: dit is heel sterk ontwikkeld in Finland met het Huis van Werkvermogen. Bedrijven moeten huizen van geluk en welbevinden zijn willen we mensen langer aan de slag houden. We moeten dit holistisch benaderen: het gaat niet enkel over competenties en talenten, maar ook over mentale en fysieke fitheid, waarden, culturele fit tussen organisatie en medewerkers, …
  3. 21-eeuwse vaardigheden. Investeer in de competenties die medewerkers nodig hebben om wendbaar én weerbaar te zijn. Mensen moeten niet enkel onmiddellijk inzetbaar zijn, maar ook op lange termijn. Elke opleiding die we vandaag organiseren of subsidiëren zou op zijn minst deels gericht moeten zijn op de ontwikkeling van toekomstgerichte vaardigheden.

Kortom: In plaats van opgesloten konijnen te verzamelen, creëren we beter een ruimte waar mensen kunnen rondlopen, proeven, mekaar opzoeken, … Een ruimte waar geen hekken zijn, wel mogelijkheden om zelf de job in te vullen. En dan krijgen we gelukkige medewerkers!

Geboeid? Ontdek nog meer artikels in dit dossier 'Human Capital in een tijd van contradicties'!

Foto: Lode Schrijvers (SBS Skill Builders)

Dit artikel maakt deel uit van het dossier 'Human Capital in een tijd van contradicties'.
Publicatiedatum: 21/11/2019 - 07:13
Auteur: Katleen Weytjens

Arbeidsmarkt & -beleid

16/01/20 - 06:28 Waarom vinden 50-plussers moeilijker een job?09/01/20 - 05:55 HR in 2020: wat mogen we verwachten?19/12/19 - 06:50 40% van je loon sparen voor je pensioen18/12/19 - 16:03 Is jouw job duurzaam (genoeg)?12/12/19 - 06:58 VDAB pleit voor meer inclusie op de arbeidsmarkt12/12/19 - 06:57 Impact uitoefenen kan je ook zelf05/12/19 - 06:45 Ook sector Loopbaanbegeleiding krijgt eigen platform05/12/19 - 06:16 Stress nekt werkbaar werk21/11/19 - 06:02 Een op vier past werk aan voor kinderen07/11/19 - 07:01 Hoodies bepalen de nieuwe arbeidsmarkt

HRM

16/01/20 - 06:30 Het voordeligste individuele bonussysteem? Niet de loonbonus!09/01/20 - 05:58 Hoe rekruteer jij nieuwe medewerkers?09/01/20 - 05:54 Helaas, helft werknemers is te zwaar19/12/19 - 06:51 Toon wat meer lef in je loonbeleid!19/12/19 - 06:49 Laat medewerkers mee hun job invullen19/12/19 - 06:49 CASE: Groep Zorg Heilige Familie12/12/19 - 06:51 Naar een cafetariaplan voor tijd12/12/19 - 06:50 Case Carglass: flexibiliteit motiveert05/12/19 - 07:00 Vinçotte: Stevige transformatie met HR in pole position28/11/19 - 07:02 Winst delen met je medewerkers?

Leiderschap

28/11/19 - 06:55 BOEK: Hoe overleef je netwerkdrinks?28/11/19 - 06:51 Innoveer als een start-up!14/11/19 - 06:45 Expeditie Leiderschap08/11/19 - 12:29 Word jij de CSR Professional of the Year 2019?05/09/19 - 06:13 Verbied jij je werknemer te appen in de auto?25/07/19 - 06:58 Hou je millennials aan boord!18/07/19 - 07:16 Diversiteit is geen zegen voor een team13/06/19 - 06:01 VUB-onderzoeker laat robots en mensen beter samenwerken02/05/19 - 08:10 Time = money? Niets van!02/05/19 - 06:58 BOEK: Trots!

Juridisch

12/12/19 - 06:58 Moet je altijd een eindejaarspremie betalen?28/11/19 - 06:27 Neem alle vakantiedagen op!14/11/19 - 06:42 Ben je écht ziek of gespeeld?07/11/19 - 06:47 Leren en werken? Wat zeggen de regionale regeerakkoorden24/10/19 - 07:00 Werkzekerheidsclausule: is ontslag nog mogelijk?10/10/19 - 07:10 Voer geen HR-beleid voor externe medewerkers10/10/19 - 07:09 HR en de vrees voor discriminatie03/10/19 - 06:49 Procedure voor sociale verkiezingen te lang?26/09/19 - 07:14 Kies vooral het juiste paritair comité12/09/19 - 06:41 De bedrijfswagen, achillespees van de arbeidsmarkt

Blog

16/01/20 - 06:32 Waarom op de toppen van je tenen staan, pijn doet05/12/19 - 06:24 Van mentor of coach naar bron van inspiratie en energie03/10/19 - 06:45 Hoe leg je de basis voor een ideale werkomgeving voor data scientists?16/05/19 - 08:38 Wat bedrijven kunnen leren van Ajax02/05/19 - 06:24 Jobads en headhunters, maak plaats voor de eigen medewerker!11/04/19 - 06:46 Zijn genderquota dan toch nodig?28/02/19 - 06:54 Succes hebben én gelukkig zijn20/02/19 - 16:29 Ecologie zit ook in werksystemen06/02/19 - 06:36 Roderen op 35 en pieken op 55 jaar20/12/18 - 06:09 De Profit van focus op People

Jobhop

15/01/20 - 20:22 Jobhop: An Rutten15/01/20 - 19:51 Jobhop: Elsemarie Van de Wauwer15/01/20 - 06:02 Jobhop: Ann Leonard08/01/20 - 21:25 Jobhop: Hilde Janssens08/01/20 - 21:24 Jobhop: Elke Berghmans08/01/20 - 21:20 Jobhop: Ann Baeyens18/12/19 - 15:34 Jobhop: Femke Rolies18/12/19 - 15:30 Jobhop: Carolien Scheers18/12/19 - 15:24 Jobhop: Ann De Ryck11/12/19 - 18:33 Jobhop: Hilde De Volder

Events

01/12/19 - 10:35 Creëren we duurzame jobs tegen 2030?08/11/19 - 12:02 CSR Professional of the Year 201903/09/19 - 13:44 2030: a Work Space Odyssey met Fons Leroy05/06/19 - 12:31 COME IN Award05/06/19 - 12:05 Trainingsprogramma 'HR voor vluchtelingen'22/05/19 - 16:13 Trainingsprogramma 'HR voor vluchtelingen' (gratis)20/03/19 - 10:51 HRPro.be Digital Day05/02/19 - 16:53 HR Gala 201921/01/19 - 00:03 Creatief met talent in tijden van arbeidskrapte08/11/18 - 06:02 CSR Professional of the Year 2018

Dossiers

09/01/20 - 05:14 HR GETOETST12/12/19 - 06:45 DOSSIER: Individualiseren07/11/19 - 06:37 Human Capital in een tijd van contradicties17/10/19 - 05:39 Innoverende HR in de praktijk05/09/19 - 06:43 Digitalisering & HR20/03/19 - 22:15 DOSSIER Creatief met talent in tijden van arbeidskrapte07/03/19 - 07:48 De arbeidswet ontrafeld21/02/19 - 16:26 CSR is een trend, geen hype06/12/18 - 08:32 Dossier Matching & rematching06/06/18 - 22:18 Langer werken: hoe worden we samen 100?