Sectoren moeten samenwerken rond inzetbaarheid

DOSSIER TALENTBart Buysse, FeviaKunnen we niet over de sectormuren heen werken om mensen op te leiden en aan te werven?” pleit Bart Buysse, CEO van Fevia. “Sommige sectoren hebben immers medewerkers in overtal, andere schreeuwen om meer personeel. We moeten de handen in elkaar slaan om mensen inzetbaar te houden, hen bij- en om te scholen zodat overstappen vlotter gaat.” Realistisch of is het water nog te diep?

De voedingsindustrie is de grootste industriële werkgever in België met meer dan 90.000 arbeidsplaatsen en veel kmo’s. In tegenstelling tot de meeste andere sectoren in de verwerkende nijverheid is deze sector erin geslaagd om de tewerkstelling tijdens en na de crisis op peil te houden. De jongste jaren wordt er zelfs een sterke groei genoteerd. Bart Buysse, CEO van sectorfederatie Fevia, schetst op het Acerta Panel Event onmiddellijk de context van zijn sector. En hij gaat verder: “Gemiddeld staan er dagelijks 1500 vacatures open. Elke dag worden 36 nieuwe jobs gecreëerd. De voedingsindustrie kent heel wat knelpuntberoepen die bovendien heel verscheiden zijn: van onderhoudsmecanicien over productieoperator en bakker naar onderhoudselektricien en leidinggevende industriële productie. Het zijn dus zeker niet enkel hoogopgeleiden die we zoeken.”

DEBAT: Creatief met talent in tijden van arbeidskrapte

Bart Buysse ging op het 2e Acerta Panel Event in debat met Valerie Thoen, International Human Capital Director bij Kinepolis, en Heidi Stieglitz, VP HR bij Melexis.

Lees volgende week hier meer over dit boeiende gesprek!

Timmeren aan employer branding

Voldoende mensen aantrekken is ook in de voedingssector geen sinecure. “We lijden onder een verkeerde perceptie van de sector”, legt Bart Buysse uit. “Wie hier wil werken hoeft niet noodzakelijk kok of expert in voeding te zijn. Onze bedrijven zijn hightech, zijn echt innoverend en zoeken dus ook mensen die hieraan willen meebouwen: veel technische maar ook andere profielen. Maar die komen niet altijd bij ons terecht. Daarom timmeren we aan onze employer branding, samen met het sectorfonds Alimento, onder de noemer Food At Work.”

Tijdens de Food At Work Days kunnen werkzoekenden en jongeren de sector ontdekken via events, bedrijfsbezoeken, ontmoetingen tussen studenten en CEO’s etc. De voedingsindustrie werkt hiervoor nauw samen met het onderwijs. Met de Students Awards doet de sector een beroep op het innovatievermogen van de jongeren. Ze worden uitgedaagd om een concrete voedingstechnische en technologische oplossingen mee uit te werken.

Werknemers aantrekken is een ding, hen behouden is een andere zaak. Volgens de BI-studie van Acerta (2018) wordt 1 op 4 arbeidsovereenkomsten binnen het jaar stopgezet. Vaak is het de werknemer die de beslissing neemt. Met een gemiddelde anciënniteit van negen jaar, zit de voedingssector dan ook niet slecht. 87% van de medewerkers werkt met een arbeidscontract van onbepaalde duur. “We hameren sterk op een duurzame tewerkstelling, werkbaar werk en welzijn”, zegt Bart Buysse. “Interne bijscholing, opleiding en werkplekleren zijn belangrijk. Net zoals een kwalitatief onthaal en kwalitatieve jobs. Ook duaal leren, alternerend leren en stages krijgen volop aandacht. In kader van Alimento bieden we de voedingsbedrijven scans aan om te detecteren waar er nog verbeteringen mogelijk zijn en zorgen tevens voor opleidingsmogelijkheden.”

Digitalisering vraagt nieuwe competenties

OntbijtRematching geeft extra zuurstof

De voedingssector zet hard in op ontwikkeling. Ook Bart Buysse gelooft sterk in de groei van mensen in organisaties en teams. “En dat betekent eveneens mobiliteit in de organisatie, maar niet noodzakelijk naar boven toe. Mobiliteit kan even waardevol horizontaal gebeuren”, vindt de CEO.

Je kan ook aan rematching doen. “Werknemers kunnen wisselen van functie. Mensen met soortgelijke functies kan je bijvoorbeeld samenbrengen in één team waarin ze vlot kunnen samenwerken. Ze leren van elkaar, kunnen het werk anders verdelen, kunnen verschillende rollen opnemen en inzetten op sterkten, waardoor je ieders competenties beter kan valoriseren. Daarnaast kan je mensen inzetten op projecten, zowel op korte op lange termijn, ook als coach of coördinator. Dat geeft extra zuurstof. De projecten zijn tijdelijk of structureel, intern of extern, naargelang de mogelijkheden en behoeften.”

De klassieke evaluatiegesprekken worden steeds meer vervangen door functionerings- of - nog beter! - ‘samenwerkingsgesprekken’. Ook dat is bij Fevia niet anders. Daarin gaan werknemer en leidinggevende in dialoog over het functioneren van de werknemer maar ook over zijn verwachtingen en behoeften. Ze geven elkaar feedback, maken een aantal afspraken en stellen doelstellingen voorop. “Digitalisering is hier een voordeel. Met digitale tools, zoals een nine box matrix, wordt het een stuk gemakkelijker om competenties en attitudes te screenen, te ontwikkelen en trainen, in kaart te brengen en op te volgen.”

Cafetariaplan opnieuw op de radar

“Ik merk dat het cafetariaplan in vele organisaties opnieuw meer aandacht krijgt. Zo’n plan brengt immers, naast de vaste verloning, verschillende andere beloningselementen mooi samen en geeft de mogelijkheid om op maat van elke werknemer te werken. De context is altijd belangrijk en die vang je niet in één enkel model. Daarnaast blijven bonus- en meritsystemen belangrijk en is er meer oog voor flexibele werkuren en telewerk, die de combinatie van gezin en arbeid vergemakkelijken en de mobiliteitsperikelen enigszins kunnen beperken. Want zorgtaken, verkeer en mobiliteit doen mensen nogal eens zuchten, dat is bij ons niet anders.”

Kan Bart Buysse zich vinden in de oproep van Chris Wuytens om meer in te zetten op rematching en talent ontginnen? “We hebben andere competenties nodig dan vroeger. Een studie in opdracht van Flanders’ Food en Alimento, met middelen van ESF en de Vlaamse overheid, onderzocht welke evoluties en veranderingen er worden verwacht in de toekomst (binnen 10 jaar) en wat de impact daarvan is op de tewerkstelling binnen de sector. Om enkele belangrijke evoluties door de digitalisering te noemen: een verschuiving van uitvoerende taken naar toezichts-, controle- en monitoringtaken, verdwijnen van routinematig werk, binnen de tijd meer verschillende verantwoordelijkheden, meer tijd voor procesoptimalisatie, complexer machinepark, nood om data en statistieken te interpreteren, benutten van digitale interfaces en communicatiemedia, …

Wat betekent dit concreet voor de competentienoden?

  • De verwachtingen op vlak van autonomie, verantwoordelijkheid en zelfsturing nemen toe;
  • Er is nood aan meer (mentale) flexibiliteit en cognitieve vaardigheden om de toegenomen complexiteit te beheersen;
  • Werknemers moeten meer schakelen en meer flexibel zijn. Ook polyvalenter en een bredere skillsset beheersen. Net zoals planningsvermogen hebben en bredere taakverantwoordelijkheid;
  • Nood aan sterke analytische skills, extra abstractievermogen en probleemoplossend denken;
  • Communicatievaardigheden, en vooral de capaciteit om samen te werken met medewerkers met achtergronden in andere disciplines, worden extra belangrijk;
  • Coachend i.p.v. taakgericht leiderschap.

Durf over de sectormuren te kijken

Op basis van deze digitaliseringsstudie is Fevia als sociale partner mee stuwende kracht achter het concreet actieplan Alimento 2025. “Het gaat dan zowel om medewerkers bijscholen binnen dezelfde competenties en profielen, als hen omscholen naar een heel andere job, als om loopbaanbeleid. We willen evolueren van jobzekerheid naar werkzekerheid in de sector.”

Bart Buysse is er echter van overtuigd dat we ook over de sectormuren moeten kijken. “We moeten samenwerken met andere sectoren. Er zijn immers sectoren die door digitalisering mensen in overtal hebben – ik denk dan aan de bank- en verzekeringssector, de grafische en de retailsector – en sectoren die heel wat extra medewerkers kunnen gebruiken. Transsectoraal werken biedt heel wat mogelijkheden. Sommige functies verschillen weinig over de sectoren heen, andere zijn meer specifiek. Hoe kunnen we mensen zo bijscholen en omscholen dat overstappen mogelijk wordt? Hoe kunnen we hen laten evolueren?”. Via transitietrajecten die opleiding, begeleiding, een financieel vangnet en liefst ook een inlooptraject om werkervaring op te doen in de nieuwe job combineren. Daar liggen heel wat opportuniteiten voor samenwerking onder sectoren en arbeidsmarktspelers. Zo maken we de omslag van job- naar werkzekerheid.Artikel in partnerschap met Acerta

Dit artikel maakt deel uit van het dossier 'DOSSIER Creatief met talent in tijden van arbeidskrapte'.
Publicatiedatum: 21/03/2019 - 07:37
Auteur: Katleen Weytjens

Arbeidsmarkt & -beleid

10/10/19 - 06:50 Waar zoeken Belgen naar een job?09/10/19 - 17:05 Mediahuis en DPG Media lanceren nieuwe JOBAT26/09/19 - 07:15 HR Pros … we are the ones!26/09/19 - 06:38 Ontdek de échte bedrijfswaarden19/09/19 - 07:20 Millennials schatten bedrijven niet hoog in19/09/19 - 07:16 Wat doet digitaal met medewerkers?19/09/19 - 07:15 Ben jij een data-scientist?12/09/19 - 07:43 Wie durft zich ‘digital leader’ noemen?12/09/19 - 07:42 AI in HR: op zoek naar de droommatch12/09/19 - 06:53 Kankerdiagnose weegt op loongroei van jonge vrouwen

HRM

03/10/19 - 07:15 Hoe zet je een online leerplatform op?26/09/19 - 06:30 Mogen we nog ongelukkig zijn?19/09/19 - 07:18 Alternatieve mobiliteitsoplossingen nog steeds populair19/09/19 - 07:10 Mobiliteit? Stress!!05/09/19 - 06:16 Werkgevers onderschatten het belang van flexibele verloning22/08/19 - 07:13 6 maatregelen om inzetbaarheid te stimuleren01/08/19 - 06:19 Mobiliteitsvergoeding of mobiliteitsbudget?25/07/19 - 06:57 Even afwezig op het werk?11/07/19 - 06:45 Ouderschapsverlof: een maand zomervakantie met de kinderen04/07/19 - 06:28 Vrouwen betalen hogere prijs voor hun fouten

Leiderschap

05/09/19 - 06:13 Verbied jij je werknemer te appen in de auto?25/07/19 - 06:58 Hou je millennials aan boord!18/07/19 - 07:16 Diversiteit is geen zegen voor een team13/06/19 - 06:01 VUB-onderzoeker laat robots en mensen beter samenwerken02/05/19 - 08:10 Time = money? Niets van!02/05/19 - 06:58 BOEK: Trots!11/04/19 - 06:45 Mobiliteit: de ene provincie is de andere niet04/04/19 - 07:40 BOEK: Impact in actie04/04/19 - 06:43 Wat houdt jou tegen om duurzaam te ondernemen?14/03/19 - 06:24 Een nieuwe baas: mag het iets jonger zijn?

Juridisch

10/10/19 - 07:10 Voer geen HR-beleid voor externe medewerkers10/10/19 - 07:09 HR en de vrees voor discriminatie03/10/19 - 06:49 Procedure voor sociale verkiezingen te lang?26/09/19 - 07:14 Kies vooral het juiste paritair comité12/09/19 - 06:41 De bedrijfswagen, achillespees van de arbeidsmarkt29/08/19 - 07:33 Loonbeslag, wat doe je ermee?22/08/19 - 06:34 Kan een werknemer afstand doen van zijn rechten?01/08/19 - 07:26 Zijn geschenken een vorm van loon?18/07/19 - 07:52 Nu is het genoeg! Tijd voor een tuchtsanctie04/07/19 - 07:16 Wat met de groepsverzekering bij ontslag?

Blog

03/10/19 - 06:45 Hoe leg je de basis voor een ideale werkomgeving voor data scientists?16/05/19 - 08:38 Wat bedrijven kunnen leren van Ajax02/05/19 - 06:24 Jobads en headhunters, maak plaats voor de eigen medewerker!11/04/19 - 06:46 Zijn genderquota dan toch nodig?28/02/19 - 06:54 Succes hebben én gelukkig zijn20/02/19 - 16:29 Ecologie zit ook in werksystemen06/02/19 - 06:36 Roderen op 35 en pieken op 55 jaar20/12/18 - 06:09 De Profit van focus op People20/06/18 - 19:06 Van oorlog om talent naar opportuniteit?13/06/18 - 16:19 6 tips om de thuiswerkplek succesvol te implementeren

Jobhop

10/10/19 - 07:36 Jobhop: Jan Bouwen10/10/19 - 07:33 Jobhop: Isabeau Van Zeebroeck10/10/19 - 06:59 Jobhop: Frederik Heylen03/10/19 - 07:14 Hilde Crevits wordt nieuwe Vlaams minister van Werk03/10/19 - 07:12 Jobhop: Erik Van den Branden03/10/19 - 07:08 Jobhop: André Swannet03/10/19 - 07:07 Jobhop: Peggy Everaert26/09/19 - 09:50 Jobhop: Sabine Geerts26/09/19 - 07:40 Jobhop: Niko Parmentier26/09/19 - 06:56 Jobhop: Pieter Van den Eynde

Events

03/09/19 - 13:44 2030: a Work Space Odyssey met Fons Leroy05/06/19 - 12:31 COME IN Award05/06/19 - 12:05 Trainingsprogramma 'HR voor vluchtelingen'22/05/19 - 16:13 Trainingsprogramma 'HR voor vluchtelingen' (gratis)20/03/19 - 10:51 HRPro.be Digital Day05/02/19 - 16:53 HR Gala 201921/01/19 - 00:03 Creatief met talent in tijden van arbeidskrapte08/11/18 - 06:02 CSR Professional of the Year 201824/10/18 - 23:04 HRM Inspiration Day 2018 - WIN GRATIS INKOM!04/10/18 - 15:21 Iedereen coachee

Dossiers

05/09/19 - 06:43 Digitalisering & HR20/03/19 - 22:15 DOSSIER Creatief met talent in tijden van arbeidskrapte07/03/19 - 07:48 De arbeidswet ontrafeld21/02/19 - 16:26 CSR is een trend, geen hype12/02/19 - 05:39 Innoverende HR in de praktijk06/12/18 - 08:32 Dossier Matching & rematching06/06/18 - 22:18 Langer werken: hoe worden we samen 100?24/05/18 - 07:22 Recruitment analytics14/03/18 - 16:42 De hartslag van arbeidsmarkt 4.006/11/17 - 16:36 De toekomst in beweging