Sectoren moeten samenwerken rond inzetbaarheid

DOSSIER TALENTBart Buysse, FeviaKunnen we niet over de sectormuren heen werken om mensen op te leiden en aan te werven?” pleit Bart Buysse, CEO van Fevia. “Sommige sectoren hebben immers medewerkers in overtal, andere schreeuwen om meer personeel. We moeten de handen in elkaar slaan om mensen inzetbaar te houden, hen bij- en om te scholen zodat overstappen vlotter gaat.” Realistisch of is het water nog te diep?

De voedingsindustrie is de grootste industriële werkgever in België met meer dan 90.000 arbeidsplaatsen en veel kmo’s. In tegenstelling tot de meeste andere sectoren in de verwerkende nijverheid is deze sector erin geslaagd om de tewerkstelling tijdens en na de crisis op peil te houden. De jongste jaren wordt er zelfs een sterke groei genoteerd. Bart Buysse, CEO van sectorfederatie Fevia, schetst op het Acerta Panel Event onmiddellijk de context van zijn sector. En hij gaat verder: “Gemiddeld staan er dagelijks 1500 vacatures open. Elke dag worden 36 nieuwe jobs gecreëerd. De voedingsindustrie kent heel wat knelpuntberoepen die bovendien heel verscheiden zijn: van onderhoudsmecanicien over productieoperator en bakker naar onderhoudselektricien en leidinggevende industriële productie. Het zijn dus zeker niet enkel hoogopgeleiden die we zoeken.”

DEBAT: Creatief met talent in tijden van arbeidskrapte

Bart Buysse ging op het 2e Acerta Panel Event in debat met Valerie Thoen, International Human Capital Director bij Kinepolis, en Heidi Stieglitz, VP HR bij Melexis.

Lees volgende week hier meer over dit boeiende gesprek!

Timmeren aan employer branding

Voldoende mensen aantrekken is ook in de voedingssector geen sinecure. “We lijden onder een verkeerde perceptie van de sector”, legt Bart Buysse uit. “Wie hier wil werken hoeft niet noodzakelijk kok of expert in voeding te zijn. Onze bedrijven zijn hightech, zijn echt innoverend en zoeken dus ook mensen die hieraan willen meebouwen: veel technische maar ook andere profielen. Maar die komen niet altijd bij ons terecht. Daarom timmeren we aan onze employer branding, samen met het sectorfonds Alimento, onder de noemer Food At Work.”

Tijdens de Food At Work Days kunnen werkzoekenden en jongeren de sector ontdekken via events, bedrijfsbezoeken, ontmoetingen tussen studenten en CEO’s etc. De voedingsindustrie werkt hiervoor nauw samen met het onderwijs. Met de Students Awards doet de sector een beroep op het innovatievermogen van de jongeren. Ze worden uitgedaagd om een concrete voedingstechnische en technologische oplossingen mee uit te werken.

Werknemers aantrekken is een ding, hen behouden is een andere zaak. Volgens de BI-studie van Acerta (2018) wordt 1 op 4 arbeidsovereenkomsten binnen het jaar stopgezet. Vaak is het de werknemer die de beslissing neemt. Met een gemiddelde anciënniteit van negen jaar, zit de voedingssector dan ook niet slecht. 87% van de medewerkers werkt met een arbeidscontract van onbepaalde duur. “We hameren sterk op een duurzame tewerkstelling, werkbaar werk en welzijn”, zegt Bart Buysse. “Interne bijscholing, opleiding en werkplekleren zijn belangrijk. Net zoals een kwalitatief onthaal en kwalitatieve jobs. Ook duaal leren, alternerend leren en stages krijgen volop aandacht. In kader van Alimento bieden we de voedingsbedrijven scans aan om te detecteren waar er nog verbeteringen mogelijk zijn en zorgen tevens voor opleidingsmogelijkheden.”

Digitalisering vraagt nieuwe competenties

OntbijtRematching geeft extra zuurstof

De voedingssector zet hard in op ontwikkeling. Ook Bart Buysse gelooft sterk in de groei van mensen in organisaties en teams. “En dat betekent eveneens mobiliteit in de organisatie, maar niet noodzakelijk naar boven toe. Mobiliteit kan even waardevol horizontaal gebeuren”, vindt de CEO.

Je kan ook aan rematching doen. “Werknemers kunnen wisselen van functie. Mensen met soortgelijke functies kan je bijvoorbeeld samenbrengen in één team waarin ze vlot kunnen samenwerken. Ze leren van elkaar, kunnen het werk anders verdelen, kunnen verschillende rollen opnemen en inzetten op sterkten, waardoor je ieders competenties beter kan valoriseren. Daarnaast kan je mensen inzetten op projecten, zowel op korte op lange termijn, ook als coach of coördinator. Dat geeft extra zuurstof. De projecten zijn tijdelijk of structureel, intern of extern, naargelang de mogelijkheden en behoeften.”

De klassieke evaluatiegesprekken worden steeds meer vervangen door functionerings- of - nog beter! - ‘samenwerkingsgesprekken’. Ook dat is bij Fevia niet anders. Daarin gaan werknemer en leidinggevende in dialoog over het functioneren van de werknemer maar ook over zijn verwachtingen en behoeften. Ze geven elkaar feedback, maken een aantal afspraken en stellen doelstellingen voorop. “Digitalisering is hier een voordeel. Met digitale tools, zoals een nine box matrix, wordt het een stuk gemakkelijker om competenties en attitudes te screenen, te ontwikkelen en trainen, in kaart te brengen en op te volgen.”

Cafetariaplan opnieuw op de radar

“Ik merk dat het cafetariaplan in vele organisaties opnieuw meer aandacht krijgt. Zo’n plan brengt immers, naast de vaste verloning, verschillende andere beloningselementen mooi samen en geeft de mogelijkheid om op maat van elke werknemer te werken. De context is altijd belangrijk en die vang je niet in één enkel model. Daarnaast blijven bonus- en meritsystemen belangrijk en is er meer oog voor flexibele werkuren en telewerk, die de combinatie van gezin en arbeid vergemakkelijken en de mobiliteitsperikelen enigszins kunnen beperken. Want zorgtaken, verkeer en mobiliteit doen mensen nogal eens zuchten, dat is bij ons niet anders.”

Kan Bart Buysse zich vinden in de oproep van Chris Wuytens om meer in te zetten op rematching en talent ontginnen? “We hebben andere competenties nodig dan vroeger. Een studie in opdracht van Flanders’ Food en Alimento, met middelen van ESF en de Vlaamse overheid, onderzocht welke evoluties en veranderingen er worden verwacht in de toekomst (binnen 10 jaar) en wat de impact daarvan is op de tewerkstelling binnen de sector. Om enkele belangrijke evoluties door de digitalisering te noemen: een verschuiving van uitvoerende taken naar toezichts-, controle- en monitoringtaken, verdwijnen van routinematig werk, binnen de tijd meer verschillende verantwoordelijkheden, meer tijd voor procesoptimalisatie, complexer machinepark, nood om data en statistieken te interpreteren, benutten van digitale interfaces en communicatiemedia, …

Wat betekent dit concreet voor de competentienoden?

  • De verwachtingen op vlak van autonomie, verantwoordelijkheid en zelfsturing nemen toe;
  • Er is nood aan meer (mentale) flexibiliteit en cognitieve vaardigheden om de toegenomen complexiteit te beheersen;
  • Werknemers moeten meer schakelen en meer flexibel zijn. Ook polyvalenter en een bredere skillsset beheersen. Net zoals planningsvermogen hebben en bredere taakverantwoordelijkheid;
  • Nood aan sterke analytische skills, extra abstractievermogen en probleemoplossend denken;
  • Communicatievaardigheden, en vooral de capaciteit om samen te werken met medewerkers met achtergronden in andere disciplines, worden extra belangrijk;
  • Coachend i.p.v. taakgericht leiderschap.

Durf over de sectormuren te kijken

Op basis van deze digitaliseringsstudie is Fevia als sociale partner mee stuwende kracht achter het concreet actieplan Alimento 2025. “Het gaat dan zowel om medewerkers bijscholen binnen dezelfde competenties en profielen, als hen omscholen naar een heel andere job, als om loopbaanbeleid. We willen evolueren van jobzekerheid naar werkzekerheid in de sector.”

Bart Buysse is er echter van overtuigd dat we ook over de sectormuren moeten kijken. “We moeten samenwerken met andere sectoren. Er zijn immers sectoren die door digitalisering mensen in overtal hebben – ik denk dan aan de bank- en verzekeringssector, de grafische en de retailsector – en sectoren die heel wat extra medewerkers kunnen gebruiken. Transsectoraal werken biedt heel wat mogelijkheden. Sommige functies verschillen weinig over de sectoren heen, andere zijn meer specifiek. Hoe kunnen we mensen zo bijscholen en omscholen dat overstappen mogelijk wordt? Hoe kunnen we hen laten evolueren?”. Via transitietrajecten die opleiding, begeleiding, een financieel vangnet en liefst ook een inlooptraject om werkervaring op te doen in de nieuwe job combineren. Daar liggen heel wat opportuniteiten voor samenwerking onder sectoren en arbeidsmarktspelers. Zo maken we de omslag van job- naar werkzekerheid.Artikel in partnerschap met Acerta

Dit artikel maakt deel uit van het dossier 'DOSSIER Creatief met talent in tijden van arbeidskrapte'.
Publicatiedatum: 21/03/2019 - 07:37
Auteur: Katleen Weytjens

Arbeidsmarkt & -beleid

12/05/21 - 07:44 Corona of niet, bedrijven blijven duurzaam werken12/05/21 - 07:41 Nederlanders krijgen slechts om de 5 jaar vrijaf op Bevrijdingsdag26/11/20 - 09:00 Discriminatie? Eigen schuld!11/11/20 - 07:10 69% werknemers wil vakbond als medebestuurder van bedrijf29/10/20 - 08:24 Coronacrisis boycot aanwerving jongeren14/10/20 - 22:16 Minder extralegale voordelen maar lagere heffing op loon01/10/20 - 07:38 Arbeidsmarkt staat stil: minder aanwervingen, minder ontslagen17/09/20 - 06:43 Hoe kijkt de werkwereld naar Covid-19?17/09/20 - 06:32 Artificiële intelligentie voorspelt welke jobs jij interessant vindt02/09/20 - 21:52 Studentenjobs herstellen van coronaschok

HRM

19/02/21 - 15:19 Optimisten functioneren beter10/12/20 - 07:43 Kwart bedienden krijgt bonus in 202010/12/20 - 07:26 Carglass: 'De beste werkplek waar je ooit zult werken'10/12/20 - 06:04 Ziek op vrijdag? Veel kans dat het opgehoopte frustratie is26/11/20 - 08:59 Aanpassingsvermogen van medewerkers als voornaamste ‘future skill’26/11/20 - 07:13 Carglass verkozen tot HR-ambassadeur 202012/11/20 - 07:08 Wat is de kijk van werkgevers op verloning?12/11/20 - 06:38 Driekwart meer geleidelijke werkhervattingen na ziekte29/10/20 - 08:58 4 op de 10 werknemers hebben meer stress29/10/20 - 08:25 Wat bepaalt het werkgeluk van de HR-professional?

Leiderschap

12/05/21 - 07:58 Breuken in psychologisch contract triggeren burn-out12/05/21 - 07:42 België scoort in lijst landen met ‘meest bekeken werknemers’26/02/21 - 12:30 Philippe Weiler (Lidl) verkozen tot CSR Professional of the Year 202019/02/21 - 15:17 Managers lonken naar de buitendeur16/02/21 - 15:59 Finalist CSR Professional of the Year Philippe Weiler16/02/21 - 15:55 Finalist CSR Professional of the Year Winok Oplinus16/02/21 - 15:44 Finalist CSR Professional of the Year Marleen Evenepoel15/02/21 - 10:38 Duurzaam ondernemen, waarom (niet)?10/12/20 - 06:54 Hoge variabele beloning top is zegen en vloek voor winst26/11/20 - 07:23 Corona boost vertrouwen in werknemers

Juridisch

12/11/20 - 06:49 Sociale verkiezingen: wie stemt online?17/09/20 - 06:19 Ook mantelzorgers kunnen nu thematisch verlof opnemen20/08/20 - 07:23 Tijdelijke of economische werkloosheid: wat zijn de voorwaarden?06/08/20 - 06:54 De consumptiecheque van A tot Z16/07/20 - 06:55 Het corona-tijdskrediet: iets voor jouw medewerkers?15/07/20 - 18:43 Tijdelijke werkloosheid vanaf september: zo ben je mee30/01/20 - 10:30 Onbeperkt verlof geven, mag dat?23/01/20 - 14:49 Zal technologie de HR-wereld veranderen?12/12/19 - 06:58 Moet je altijd een eindejaarspremie betalen?28/11/19 - 06:27 Neem alle vakantiedagen op!

Blog

16/07/20 - 06:53 Naar een kwaliteitslabel voor het thuiskantoor11/06/20 - 06:54 Een inclusieve mentaliteit opbouwen in je team, hoe doe je dat?28/05/20 - 06:39 Waarom inzetten op gelijk loon voor mannen en vrouwen niet genoeg is16/01/20 - 06:32 Waarom op de toppen van je tenen staan, pijn doet05/12/19 - 06:24 Van mentor of coach naar bron van inspiratie en energie03/10/19 - 06:45 Hoe leg je de basis voor een ideale werkomgeving voor data scientists?16/05/19 - 08:38 Wat bedrijven kunnen leren van Ajax02/05/19 - 06:24 Jobads en headhunters, maak plaats voor de eigen medewerker!11/04/19 - 06:46 Zijn genderquota dan toch nodig?28/02/19 - 06:54 Succes hebben én gelukkig zijn

Jobhop

14/10/20 - 21:53 Jobhop: Kurt Van Raemdonck14/10/20 - 21:47 Jobhop: Claudia Baes14/10/20 - 21:42 Jobhop: Dieter Hinnens01/10/20 - 06:42 Ann Cattelain wordt CEO van Federgon30/09/20 - 16:57 Jobhop: Caroline Aelvoet30/09/20 - 16:55 Jobhop: Floriane Thomas30/09/20 - 16:52 Jobhop: Peter Van Ostaeyen16/09/20 - 18:44 Jobhop: Els Debaere16/09/20 - 18:40 Jobhop: Tom Verstraete16/09/20 - 18:31 Jobhop: Stephanie Timmermans

Events

12/04/21 - 14:09 HRPro nationaal congres: Learn - Grow - Win14/03/21 - 18:41 Leiderschap vanuit paardenkracht gedemonstreerd14/03/21 - 18:26 On- & Reboarding: how to's12/01/21 - 11:04 Vooringenomenheid, een sluipend gif26/11/20 - 11:52 PMClub: Geen angst voor angst01/10/20 - 09:40 HR, Leadership and Sustainability17/09/20 - 16:06 CSR Professional of the Year 202009/09/20 - 12:51 In hoeverre heeft Covid-19 de Leider besmet? (PMClub)15/04/20 - 15:19 PMC-webinar: Arbeidsmarkt tijdens en na covid-19-periode05/03/20 - 11:40 HR Gala

Dossiers

09/10/20 - 05:14 HR GETOETST18/06/20 - 07:46 Dossier: Ontslag29/03/20 - 15:31 Learning & Development12/12/19 - 06:45 DOSSIER: Individualiseren07/11/19 - 06:37 Human Capital in een tijd van contradicties17/10/19 - 05:39 Innoverende HR in de praktijk05/09/19 - 06:43 Digitalisering & HR20/03/19 - 22:15 DOSSIER Creatief met talent in tijden van arbeidskrapte07/03/19 - 07:48 De arbeidswet ontrafeld21/02/19 - 16:26 CSR is een trend, geen hype