Er is arbeidskrapte, geen talentkrapte

DOSSIER TALENT Chris Wuytens, AcertaEr valt nog heel wat talent te ontginnen.” Dat is de opvallende en hoopvolle boodschap van Chris Wuytens, managing director van Acerta Consult op het Acerta Panel Event. “Begin eraan in je onderneming, maar kijk ook regelmatig over het muurtje.”

De doemboodschappen rond een krappe arbeidsmarkt vliegen ons om de oren. Terecht, als je de cijfers bekijkt. Zo is het aantal werkzoekenden per vacature met amper 4,2 nu historisch laag. Bij hooggeschoolden is het probleem nog nijpender: daar staan amper 2,3 werkzoekenden klaar per openstaande functie. Ondertussen blijft het aantal vacatures bij VDAB toenemen terwijl het aantal niet-werkende werkzoekenden afneemt.

Het verbaast dan uiteraard niet dat werkgevers moeite hebben om jobs in te vullen. Uit onderzoek van Acerta, bij een vast panel van HR-verantwoordelijken en CEO’s, blijkt dat 8 op 10 last hebben van de krapte op de arbeidsmarkt. Slechts een minderheid slaagt erin om met creatieve oplossingen het probleem te counteren. Maar heel wat ondernemingen zetten stappen zoals werknemers zelf opleiden rond technische skills (51%), inzetten op onboarding (44%), variabele verloning (13%).

Een kwart tot een vijfde moet zich bijscholen

Lazy thinking

“We gaan ervan uit dat we weten wat onze medewerkers kunnen. We zouden er beter vanuit gaan dat er meer talent in de organisatie zit dan we denken.”

Chris Wuytens, Acerta Consult

Nog meer cijfers, ditmaal van Steunpunt Werk. Het aandeel mensen met een laag jobkwalificatieniveau nam de voorbije 25 jaar licht toe. Naar de toekomst verwacht men dat dit aandeel stabiel blijft. Tussen het aandeel midden- en hooggekwalificeerde jobs is er een gigantische verschuiving bezig. Het aandeel middengekwalificeerde jobs zal zakken van 55,9% in 1993 naar 30,5% in 2049. De hooggekwalificeerde jobs zijn aan de omgekeerde beweging bezig: van 35,4% naar 57,7% in 2049.

 “Dat betekent dat een kwart tot een vijfde van de werknemers zich zal moeten bijscholen om een hooggekwalificeerde job te kunnen opnemen. De oplossing die je nu nog bij bedrijven ziet, zoals bij Proximus, om aan de ene kant mensen te ontslaan, en aan de andere kant anderen aan te werven, dat zal steeds moeilijker worden. Simpelweg omdat mensen met de juiste competenties steeds moeilijker te vinden zijn”, zegt Chris Wuytens. “Jammer genoeg zien we daarenboven dat een op vier aanwervingen binnen het jaar uitmondt in een ontslag. In 60% van de gevallen is het de werknemer die deze beslissing neemt. Er schort dus duidelijk nog wat aan het aanwervingsproces en de onboarding.”1 op 4 stopt arbeidsovereenkomst binnen het jaar

Ga creatief om met talent!

Hij pleit daarom om creatief om te gaan met talent. Het was onmiddellijk het thema van het Panel Event van Acerta deze week. Chris Wuytens raadde er werkgevers en HR aan om hierbij niet enkel te vertrouwen op het buikgevoel, maar zeker ook data in rekening te brengen om een duidelijk beeld te krijgen.

Zorg dat het talent in je eigen organisatie nieuwsgierig genoeg blijft om zich te herkwalificeren.” Ook hier nog werk aan de winkel. In de jaarlijkse enquête Talent Pulse zegt een derde van de bevraagde medewerkers dat ze hun eigen talenten leerden kennen dankzij de werkgever. Maar slechts 45% weet ook via welke groeipaden hij zijn talenten bij de werkgever kan gebruiken. Een gemiste kans! “Ik zou het zelfs nog scherper stellen. Liefst 44% van de werknemers vindt dat zijn talent onderbenut wordt in zijn huidige job. 46% spreekt over een goede fit en voor 10% liggen de verwachtingen te hoog.”

Lazy thinking

Volgens Chris Wuytens ligt de oorzaak hiervan deels bij ‘lazy thinking’. “We gaan ervan uit dat we weten wat onze medewerkers kunnen. We zouden er beter vanuit gaan dat er meer talent in de organisatie zit dan we denken. Al te vaak focussen we ons op de negatieve aspecten in plaats van op wat medewerkers wél goed kunnen en hun potentieel. Je zoekt beter actief naar tot wat mensen in staat zijn. Informeer hiervoor bij collega’s, klanten … Zij hebben vaak een beter zicht op iemands kunnen. Het zal je verrassen hoe groot het potentieel is.”Medewerkers staan open voor nieuwe uitdaging

“Hieruit concludeer ik dat we volop moeten inzetten op rematching. We moeten veel vaker met medewerkers rond de tafel zitten. Kunnen we niet werken met een ‘psychologisch contract’? Elke drie, vier jaar wordt het contract herbekeken: pas je nog in deze functie of roteer je beter in de organisatie? Jobs zijn immers niet langer vast. Het takenpakket verandert mee met de business of door digitalisering, robotisering of andere maatschappelijke evoluties.”

'Medewerkers willen niet evolueren …' Echt?

Vaak gehoorde opmerking bij werkgevers, en tevens valkuil, is dat hun medewerkers niet willen evolueren. “Nochtans geeft onze bevraging bij medewerkers een ander beeld. Vier op vijf medewerkers zeggen dat ze ervoor openstaan om een andere rol in de organisatie op te nemen of in een ander team te werken. 72% wil tijdelijk of deeltijds bij een andere werkgever ervaring opdoen.” Wat houdt hen dan tegen? Onzekerheid speelt een grote rol (71%), net zoals het niet goed weten wat men juist wil doen (59%). Inleveren op het loon (53%) of anciënniteit (42%) zien velen ook niet zitten, of ze vrezen geen nieuwe job te vinden wegens gebrek aan ervaring in dit domein (46%).

“Er is geen talentkrapte wel een hoop talent dat we moeten ontginnen”

Chris Wuytens, Acerta Consult

Hoe kunnen we medewerkers creatiever inzetten? We kunnen er niet onderuit dat de veranderingen in de economie zich ook laten voelen op de arbeidsmarkt. De klassieke arbeidscontracten en –samenwerkingen volstaan niet langer. Denk dus ruimer aan gig-contracten (cfr. Uber), werknemersgroeperingen zoals onder apothekers al gebeurt, werkgeversgroeperingen (een wettelijk kader om werknemers voor meerdere ondernemingen te laten werken, inspelend op complementaire noden en ligging), co-sourcing en ook outsourcing van talent. Durf over de muren van de eigen organisatie te kijken, is de duidelijke boodschap.

Persoonlijk opleidingsbudget

Cruciaal in het hele rematching-verhaal is opleiding. Daar liggen nog mogelijkheden tot verbetering. Vier op tien werknemers heeft het voorbije jaar geen enkele algemene opleiding gevolgd. 49% geen technische opleiding (Talent Pulse Acerta 2018). Nochtans geven werknemers aan dat ze bereid zijn om te investeren in hun ontwikkeling. Een op drie is zelfs bereid om een stuk brutoloon om te zetten in een persoonlijke opleidingsbudget.

Tot slot heeft talent ook baat bij een verloning op maat. Zo wil 31% graag vakantiedagen inruilen voor meer loon in cash. 26% wil net het omgekeerde: minder verlof, maar meer lonen. 25% kijkt naar loon in ruil voor extra pensioenopbouw of voor een firmawagen of bedrijfsfiets.

Meer creativiteit, het is de centrale boodschap van Chris Wuytens om talent beter te kunnen inzetten. “We moeten de HR-processen vernieuwen als je creatief wil omgaan met talent. Het is duidelijk: er is geen talentkrapte wel een hoop talent dat we moeten ontginnen.”

Dit artikel maakt deel uit van het dossier 'DOSSIER Creatief met talent in tijden van arbeidskrapte'.
Publicatiedatum: 21/03/2019 - 07:43
Auteur: Katleen Weytjens

Arbeidsmarkt & -beleid

28/05/20 - 07:12 Minder vliegen, minder jobs?30/04/20 - 07:40 Werknemers willen momenteel niet veranderen van job30/04/20 - 07:28 Uitzendactiviteit valt met bijna helft terug27/04/20 - 10:35 2 op 3 bedrijven blijven aanwerven12/03/20 - 07:10 Hoe maak je als werkgever werken duurzaam?12/03/20 - 07:01 Autonomie en flexibiliteit, alstublieft!05/03/20 - 07:33 Levenslang leren is vooral zaak van hogeropgeleide werkenden20/02/20 - 09:42 Acht op tien Vlamingen werken om iets te betekenen voor de maatschappij20/02/20 - 07:33 Waar genieten werknemers het langst van hun pensioen?13/02/20 - 06:34 VDAB telt 188 knelpuntberoepen in Vlaanderen

HRM

28/05/20 - 07:35 Dubbel vakantiegeld is er, nu de vakantie nog14/05/20 - 06:45 Er is weer tijd voor opleiding14/05/20 - 06:42 Relance: focus op mentaal welzijn van je werknemers14/05/20 - 06:08 Hoe schakel ik jobstudenten in bij de heropstart?30/04/20 - 07:25 Werknemers zijn angstig en gespannen, maar evenzeer alert, vastberaden en energiek16/04/20 - 11:28 Personeel ter beschikking stellen is expertenwerk16/04/20 - 07:25 Arbeidstekort of arbeidsoverschot? Werknemers delen brengt opnieuw evenwicht07/04/20 - 14:17 Digitaal sporten spijkert werkvaardigheden van jongeren bij02/04/20 - 06:44 Talentontwikkeling vanop afstand02/04/20 - 06:35 Coaches helpen zorgverleners met gratis ondersteuning

Leiderschap

14/05/20 - 06:39 Mag ik nog de lift nemen?16/04/20 - 08:53 Ruim 2 op de 3 collega’s zijn ook vrienden12/03/20 - 07:01 Wil je digitale transformatie? Zorg dan voor leiderschap25/02/20 - 09:12 Caroline Pauwels (VUB) is CSR Professional of the Year 201905/02/20 - 21:42 Dikke maatjes met je baas?23/01/20 - 14:52 Ondernemend gedrag kan je leren23/01/20 - 13:10 Wie wordt CSR Professional of the Year 2019?23/01/20 - 11:30 Finalist CSR Professional of the Year 2019: Greet Vanderheyden23/01/20 - 11:27 Finalist CSR Professional of the Year 2019: Robin Bruninx23/01/20 - 11:18 Finalist CSR Professional of the Year 2019: Caroline Pauwels

Juridisch

30/01/20 - 10:30 Onbeperkt verlof geven, mag dat?23/01/20 - 14:49 Zal technologie de HR-wereld veranderen?12/12/19 - 06:58 Moet je altijd een eindejaarspremie betalen?28/11/19 - 06:27 Neem alle vakantiedagen op!14/11/19 - 06:42 Ben je écht ziek of gespeeld?07/11/19 - 06:47 Leren en werken? Wat zeggen de regionale regeerakkoorden24/10/19 - 07:00 Werkzekerheidsclausule: is ontslag nog mogelijk?10/10/19 - 07:10 Voer geen HR-beleid voor externe medewerkers10/10/19 - 07:09 HR en de vrees voor discriminatie03/10/19 - 06:49 Procedure voor sociale verkiezingen te lang?

Blog

28/05/20 - 06:39 Waarom inzetten op gelijk loon voor mannen en vrouwen niet genoeg is16/01/20 - 06:32 Waarom op de toppen van je tenen staan, pijn doet05/12/19 - 06:24 Van mentor of coach naar bron van inspiratie en energie03/10/19 - 06:45 Hoe leg je de basis voor een ideale werkomgeving voor data scientists?16/05/19 - 08:38 Wat bedrijven kunnen leren van Ajax02/05/19 - 06:24 Jobads en headhunters, maak plaats voor de eigen medewerker!11/04/19 - 06:46 Zijn genderquota dan toch nodig?28/02/19 - 06:54 Succes hebben én gelukkig zijn20/02/19 - 16:29 Ecologie zit ook in werksystemen06/02/19 - 06:36 Roderen op 35 en pieken op 55 jaar

Jobhop

28/05/20 - 06:36 Jobhop: Géraldine Van Ael28/05/20 - 06:35 Jobhop: Tom Verstraeten28/05/20 - 06:31 Jobhop: Kimberley Huygen14/05/20 - 06:38 Jobhop: Katrien Costermans14/05/20 - 06:33 Jobhop: Katrin Naert14/05/20 - 06:31 Jobhop: Katrien Schrever30/04/20 - 07:33 Jobhop: Katrien Naert30/04/20 - 07:30 Jobhop: Geert Staelens30/04/20 - 06:29 Jobhop: Iris Masselin16/04/20 - 11:40 Jobhop: Tim De Winne

Events

15/04/20 - 15:19 PMC-webinar: Arbeidsmarkt tijdens en na covid-19-periode05/03/20 - 11:40 HR Gala05/03/20 - 11:38 Integraal Talentbeheer01/12/19 - 10:35 Creëren we duurzame jobs tegen 2030?03/09/19 - 13:44 2030: a Work Space Odyssey met Fons Leroy05/06/19 - 12:31 COME IN Award05/06/19 - 12:05 Trainingsprogramma 'HR voor vluchtelingen'22/05/19 - 16:13 Trainingsprogramma 'HR voor vluchtelingen' (gratis)20/03/19 - 10:51 HRPro.be Digital Day05/02/19 - 16:53 HR Gala 2019

Dossiers

09/01/20 - 05:14 HR GETOETST12/12/19 - 06:45 DOSSIER: Individualiseren07/11/19 - 06:37 Human Capital in een tijd van contradicties17/10/19 - 05:39 Innoverende HR in de praktijk05/09/19 - 06:43 Digitalisering & HR20/03/19 - 22:15 DOSSIER Creatief met talent in tijden van arbeidskrapte07/03/19 - 07:48 De arbeidswet ontrafeld21/02/19 - 16:26 CSR is een trend, geen hype06/12/18 - 08:32 Dossier Matching & rematching06/06/18 - 22:18 Langer werken: hoe worden we samen 100?