Er is arbeidskrapte, geen talentkrapte

DOSSIER TALENT Chris Wuytens, AcertaEr valt nog heel wat talent te ontginnen.” Dat is de opvallende en hoopvolle boodschap van Chris Wuytens, managing director van Acerta Consult op het Acerta Panel Event. “Begin eraan in je onderneming, maar kijk ook regelmatig over het muurtje.”

De doemboodschappen rond een krappe arbeidsmarkt vliegen ons om de oren. Terecht, als je de cijfers bekijkt. Zo is het aantal werkzoekenden per vacature met amper 4,2 nu historisch laag. Bij hooggeschoolden is het probleem nog nijpender: daar staan amper 2,3 werkzoekenden klaar per openstaande functie. Ondertussen blijft het aantal vacatures bij VDAB toenemen terwijl het aantal niet-werkende werkzoekenden afneemt.

Het verbaast dan uiteraard niet dat werkgevers moeite hebben om jobs in te vullen. Uit onderzoek van Acerta, bij een vast panel van HR-verantwoordelijken en CEO’s, blijkt dat 8 op 10 last hebben van de krapte op de arbeidsmarkt. Slechts een minderheid slaagt erin om met creatieve oplossingen het probleem te counteren. Maar heel wat ondernemingen zetten stappen zoals werknemers zelf opleiden rond technische skills (51%), inzetten op onboarding (44%), variabele verloning (13%).

Een kwart tot een vijfde moet zich bijscholen

Lazy thinking

“We gaan ervan uit dat we weten wat onze medewerkers kunnen. We zouden er beter vanuit gaan dat er meer talent in de organisatie zit dan we denken.”

Chris Wuytens, Acerta Consult

Nog meer cijfers, ditmaal van Steunpunt Werk. Het aandeel mensen met een laag jobkwalificatieniveau nam de voorbije 25 jaar licht toe. Naar de toekomst verwacht men dat dit aandeel stabiel blijft. Tussen het aandeel midden- en hooggekwalificeerde jobs is er een gigantische verschuiving bezig. Het aandeel middengekwalificeerde jobs zal zakken van 55,9% in 1993 naar 30,5% in 2049. De hooggekwalificeerde jobs zijn aan de omgekeerde beweging bezig: van 35,4% naar 57,7% in 2049.

 “Dat betekent dat een kwart tot een vijfde van de werknemers zich zal moeten bijscholen om een hooggekwalificeerde job te kunnen opnemen. De oplossing die je nu nog bij bedrijven ziet, zoals bij Proximus, om aan de ene kant mensen te ontslaan, en aan de andere kant anderen aan te werven, dat zal steeds moeilijker worden. Simpelweg omdat mensen met de juiste competenties steeds moeilijker te vinden zijn”, zegt Chris Wuytens. “Jammer genoeg zien we daarenboven dat een op vier aanwervingen binnen het jaar uitmondt in een ontslag. In 60% van de gevallen is het de werknemer die deze beslissing neemt. Er schort dus duidelijk nog wat aan het aanwervingsproces en de onboarding.”1 op 4 stopt arbeidsovereenkomst binnen het jaar

Ga creatief om met talent!

Hij pleit daarom om creatief om te gaan met talent. Het was onmiddellijk het thema van het Panel Event van Acerta deze week. Chris Wuytens raadde er werkgevers en HR aan om hierbij niet enkel te vertrouwen op het buikgevoel, maar zeker ook data in rekening te brengen om een duidelijk beeld te krijgen.

Zorg dat het talent in je eigen organisatie nieuwsgierig genoeg blijft om zich te herkwalificeren.” Ook hier nog werk aan de winkel. In de jaarlijkse enquête Talent Pulse zegt een derde van de bevraagde medewerkers dat ze hun eigen talenten leerden kennen dankzij de werkgever. Maar slechts 45% weet ook via welke groeipaden hij zijn talenten bij de werkgever kan gebruiken. Een gemiste kans! “Ik zou het zelfs nog scherper stellen. Liefst 44% van de werknemers vindt dat zijn talent onderbenut wordt in zijn huidige job. 46% spreekt over een goede fit en voor 10% liggen de verwachtingen te hoog.”

Lazy thinking

Volgens Chris Wuytens ligt de oorzaak hiervan deels bij ‘lazy thinking’. “We gaan ervan uit dat we weten wat onze medewerkers kunnen. We zouden er beter vanuit gaan dat er meer talent in de organisatie zit dan we denken. Al te vaak focussen we ons op de negatieve aspecten in plaats van op wat medewerkers wél goed kunnen en hun potentieel. Je zoekt beter actief naar tot wat mensen in staat zijn. Informeer hiervoor bij collega’s, klanten … Zij hebben vaak een beter zicht op iemands kunnen. Het zal je verrassen hoe groot het potentieel is.”Medewerkers staan open voor nieuwe uitdaging

“Hieruit concludeer ik dat we volop moeten inzetten op rematching. We moeten veel vaker met medewerkers rond de tafel zitten. Kunnen we niet werken met een ‘psychologisch contract’? Elke drie, vier jaar wordt het contract herbekeken: pas je nog in deze functie of roteer je beter in de organisatie? Jobs zijn immers niet langer vast. Het takenpakket verandert mee met de business of door digitalisering, robotisering of andere maatschappelijke evoluties.”

'Medewerkers willen niet evolueren …' Echt?

Vaak gehoorde opmerking bij werkgevers, en tevens valkuil, is dat hun medewerkers niet willen evolueren. “Nochtans geeft onze bevraging bij medewerkers een ander beeld. Vier op vijf medewerkers zeggen dat ze ervoor openstaan om een andere rol in de organisatie op te nemen of in een ander team te werken. 72% wil tijdelijk of deeltijds bij een andere werkgever ervaring opdoen.” Wat houdt hen dan tegen? Onzekerheid speelt een grote rol (71%), net zoals het niet goed weten wat men juist wil doen (59%). Inleveren op het loon (53%) of anciënniteit (42%) zien velen ook niet zitten, of ze vrezen geen nieuwe job te vinden wegens gebrek aan ervaring in dit domein (46%).

“Er is geen talentkrapte wel een hoop talent dat we moeten ontginnen”

Chris Wuytens, Acerta Consult

Hoe kunnen we medewerkers creatiever inzetten? We kunnen er niet onderuit dat de veranderingen in de economie zich ook laten voelen op de arbeidsmarkt. De klassieke arbeidscontracten en –samenwerkingen volstaan niet langer. Denk dus ruimer aan gig-contracten (cfr. Uber), werknemersgroeperingen zoals onder apothekers al gebeurt, werkgeversgroeperingen (een wettelijk kader om werknemers voor meerdere ondernemingen te laten werken, inspelend op complementaire noden en ligging), co-sourcing en ook outsourcing van talent. Durf over de muren van de eigen organisatie te kijken, is de duidelijke boodschap.

Persoonlijk opleidingsbudget

Cruciaal in het hele rematching-verhaal is opleiding. Daar liggen nog mogelijkheden tot verbetering. Vier op tien werknemers heeft het voorbije jaar geen enkele algemene opleiding gevolgd. 49% geen technische opleiding (Talent Pulse Acerta 2018). Nochtans geven werknemers aan dat ze bereid zijn om te investeren in hun ontwikkeling. Een op drie is zelfs bereid om een stuk brutoloon om te zetten in een persoonlijke opleidingsbudget.

Tot slot heeft talent ook baat bij een verloning op maat. Zo wil 31% graag vakantiedagen inruilen voor meer loon in cash. 26% wil net het omgekeerde: minder verlof, maar meer lonen. 25% kijkt naar loon in ruil voor extra pensioenopbouw of voor een firmawagen of bedrijfsfiets.

Meer creativiteit, het is de centrale boodschap van Chris Wuytens om talent beter te kunnen inzetten. “We moeten de HR-processen vernieuwen als je creatief wil omgaan met talent. Het is duidelijk: er is geen talentkrapte wel een hoop talent dat we moeten ontginnen.”

Dit artikel maakt deel uit van het dossier 'DOSSIER Creatief met talent in tijden van arbeidskrapte'.
Publicatiedatum: 21/03/2019 - 07:43
Auteur: Katleen Weytjens

Arbeidsmarkt & -beleid

10/07/19 - 18:15 Jobstudenten willen vooral flexibel werk27/06/19 - 08:37 Fons Leroy: “Ja, de publiek-private samenwerking is echt geslaagd”27/06/19 - 08:25 Wat staat er nu op de agenda van Fons Leroy?27/06/19 - 07:59 Loonkloof gedicht bij studentenjobs19/06/19 - 18:48 Generatie Z noemt zichzelf ‘hardst werkende generatie’19/06/19 - 17:08 Zin om jongeren warm te maken voor STEM?05/06/19 - 17:18 Steeds minder schoolverlaters zijn werkzoekend05/06/19 - 16:34 Verborgen matches: welk beroep matcht met eventcoördinator?22/05/19 - 18:16 Vier op tien hebben een zittend werkleven22/05/19 - 17:15 Het wordt steeds makkelijker om over de grens te werken

HRM

01/08/19 - 06:19 Mobiliteitsvergoeding of mobiliteitsbudget?25/07/19 - 06:57 Even afwezig op het werk?11/07/19 - 06:45 Ouderschapsverlof: een maand zomervakantie met de kinderen04/07/19 - 06:28 Vrouwen betalen hogere prijs voor hun fouten20/06/19 - 07:15 2019: Talentmanagers en leerexperten zetten in op psychologische thema’s13/06/19 - 09:16 Al gedacht aan een vluchteling als nieuwe medewerker?13/06/19 - 07:24 1 op de 20 arbeidscontracten in 2018 is met ex-werknemer12/06/19 - 18:54 Fysieke klachten kosten werkgever jaarlijks 3159 euro per bediende06/06/19 - 06:49 Kies à la carte voordelen met een cafetariaplan22/05/19 - 16:45 We werken steeds langer

Leiderschap

25/07/19 - 06:58 Hou je millennials aan boord!18/07/19 - 07:16 Diversiteit is geen zegen voor een team13/06/19 - 06:01 VUB-onderzoeker laat robots en mensen beter samenwerken02/05/19 - 08:10 Time = money? Niets van!02/05/19 - 06:58 BOEK: Trots!11/04/19 - 06:45 Mobiliteit: de ene provincie is de andere niet04/04/19 - 07:40 BOEK: Impact in actie04/04/19 - 06:43 Wat houdt jou tegen om duurzaam te ondernemen?14/03/19 - 06:24 Een nieuwe baas: mag het iets jonger zijn?22/02/19 - 15:44 Ann Claes (JBC) is CSR Professional of the Year 2018

Juridisch

01/08/19 - 07:26 Zijn geschenken een vorm van loon?18/07/19 - 07:52 Nu is het genoeg! Tijd voor een tuchtsanctie04/07/19 - 07:16 Wat met de groepsverzekering bij ontslag?27/06/19 - 06:13 Na de deelfiets, de deelauto en de deelstep: nu ook de deelmedewerker?20/06/19 - 07:27 Wees niet te zuinig met verlof!06/06/19 - 06:53 Hoe kan je rsz-bijdragen op ecocheques vermijden?22/05/19 - 18:07 Randstad Werkpocket: sociaal- en arbeidsrecht in je virtuele broekzak09/05/19 - 06:44 Tip: regel huisarbeid en telewerk altijd formeel25/04/19 - 08:45 Hebben ook vaders ontslagbescherming bij verlof voor baby?11/04/19 - 07:20 Kan je na ziekte zomaar je job opnieuw opnemen?

Blog

16/05/19 - 08:38 Wat bedrijven kunnen leren van Ajax02/05/19 - 06:24 Jobads en headhunters, maak plaats voor de eigen medewerker!11/04/19 - 06:46 Zijn genderquota dan toch nodig?28/02/19 - 06:54 Succes hebben én gelukkig zijn20/02/19 - 16:29 Ecologie zit ook in werksystemen06/02/19 - 06:36 Roderen op 35 en pieken op 55 jaar20/12/18 - 06:09 De Profit van focus op People20/06/18 - 19:06 Van oorlog om talent naar opportuniteit?13/06/18 - 16:19 6 tips om de thuiswerkplek succesvol te implementeren02/05/18 - 07:20 Stapvoets is de snelste weg naar een betere mobiliteit

Jobhop

01/08/19 - 06:43 Jobhop: Melissa Van Avermaet01/08/19 - 06:36 Jobhop: Nele De Moitié01/08/19 - 06:31 Jobhop: Sarah Vleminckx25/07/19 - 07:11 Jobhop: Peggy Huyck25/07/19 - 06:56 Jobhop: Katia Dobbelaere25/07/19 - 06:01 Jobhop: Bart Vanmulders18/07/19 - 09:52 Jobhop: Joachim Decock18/07/19 - 07:01 Jobhop: Kathelijne Verboomen18/07/19 - 06:43 Jobhop: Jo Forceville11/07/19 - 07:36 Jobhop: Dirk Stienaers

Events

05/06/19 - 12:31 COME IN Award05/06/19 - 12:05 Trainingsprogramma 'HR voor vluchtelingen'22/05/19 - 16:13 Trainingsprogramma 'HR voor vluchtelingen' (gratis)23/04/19 - 21:58 HR innov & tech Day16/04/19 - 21:03 Congres HR in de Zorg 201920/03/19 - 10:51 HRPro.be Digital Day05/02/19 - 16:53 HR Gala 201921/01/19 - 00:03 Creatief met talent in tijden van arbeidskrapte08/11/18 - 06:02 CSR Professional of the Year 201824/10/18 - 23:04 HRM Inspiration Day 2018 - WIN GRATIS INKOM!

Dossiers

20/03/19 - 22:15 DOSSIER Creatief met talent in tijden van arbeidskrapte07/03/19 - 07:48 De arbeidswet ontrafeld21/02/19 - 16:26 CSR is een trend, geen hype12/02/19 - 05:39 Innoverende HR in de praktijk06/12/18 - 08:32 Dossier Matching & rematching06/06/18 - 22:18 Langer werken: hoe worden we samen 100?24/05/18 - 07:22 Recruitment analytics14/03/18 - 16:42 De hartslag van arbeidsmarkt 4.006/11/17 - 16:36 De toekomst in beweging15/06/17 - 09:47 Re-integratie = kansen benutten