Beperk koppeling loon/anciënniteit tot eerste jaren in functie

Een 55-jarige werknemer verdient in België gemiddeld 45% meer dan zijn 30-jarige collega in dezelfde functie. Een langdurige koppeling tussen verloning en anciënniteit is niet meer houdbaar. Hoe moet het dan wel? Een uitgewerkte suggestie…

Twee werknemers kijken op bouwplanDe loondruk in ons land behoort tot de hoogste van Europa. In Nederland is het loonverschil tussen minimum- en maximumsalaris voor vergelijkbare functies veel kleiner. Men neemt er vaker de individuele prestaties mee bij een loonsverhoging. Zweden koppelde al eind jaren ’80 de lonen los van anciënniteit. Individuele prestaties zijn er het vertrekpunt. En in het Verenigd Koninkrijk legt de Equality Act van 2010 beperking op: een loonsverhoging mag niet gekoppeld worden aan het aantal gewerkte jaren, met uitzondering van de eerste vijf werkjaren of als de werkgever zo’n koppeling kan verantwoorden.

Er is in ons land nood aan een nieuwe loonsystematiek, gebaseerd op een mix van ervaring, prestaties en flexibele verloning. Dat is de visie van prof. Xavier Baeten, onderzoeker Saïd Loyens (beiden Vlerick Business School) en Bert De Greve (Hudson) in hun recente whitepaper. De onderzoekers stellen 3 pijlers voor waarop organisaties hun loonbeleid kunnen baseren.

1/ Ervaring bepaalt de vaste verloning tijdens de eerste jaren in de functie

  • Het is eenvoudig, makkelijk toepasbaar en transparant. Bovendien is ervaring tijdens de eerste jaren in een functie ook een sterke indicator voor het voorspellen van toekomstige prestaties.
  • Er is wel een plafond nodig. Het onbegrensd koppelen van ervaring aan het niveau van de vaste verloning creëert een gouden kooi voor minder presterende medewerkers.
  • Salarisverhoging op basis van ervaring moet ook voorwaardelijk gekoppeld zijn aan een minimaal aanvaardbaar niveau van presteren.


2/ Individuele en collectieve prestaties

  • Onderzoek toont een positief effect aan tussen financiële stimulans en prestaties (zowel kwantitatief als kwalitatief). In de praktijk kan je dat toepassen via ‘merit pay’ (i.e. een prestatiegebonden loonsverhoging) en via een variabel verloningssysteem. Dat laatste is echter haalbaarder en ook doeltreffender. Een jaarlijkse verhoging van 5% is immers de drempel om voldoende effect te hebben op de prestaties.
  • Ook individuele en collectieve bonussen hebben voordelen. Het stimulerend effect van een individuele bonus blijft langer nawerken terwijl een collectieve bonus (bv. winstdeelname) kan leiden tot grotere loyauteit, minder verloop en meer bereidheid tot hard werken.


3/ Maatwerk via flexibele verloning
Flexibele verloning kan toelaten om tegemoet te komen aan de noden van een zeer diverse, veranderende en ook oudere beroepsbevolking.

  • De focus is niet zozeer financieel, maar ligt wel op 4 strategische dimensies: tijd, pensioen, mobiliteit, en opleiding en ontwikkeling.
  • Het aanbieden van keuze stimuleert bovendien de tevredenheid van je werknemers en zorgt voor een beter inzicht in wat die voordelen precies inhouden.
  • Er kan ook een positief strategisch bedrijfseffect optreden (bv. verhogen van de aantrekkelijkheid als werkgever)

De onderzoekers roepen hierbij de overheid op om de (para)fiscaliteit van de verloning te vereenvoudigen en tegelijkertijd te flexibiliseren.

Publicatiedatum: 07/03/2018 - 09:22

Arbeidsmarkt & -beleid

14/06/18 - 06:28 Ook arbeidsorganisatie en -relaties voelen effecten van digitalisering14/06/18 - 06:27 Digitalisering: uitdagingen worden opportuniteiten13/06/18 - 18:54 Bedrijven ijveren voor meer werkplekleren voor jongeren07/06/18 - 06:18 Werkgelegenheidsgraad oudere werknemers06/06/18 - 21:57 Met meer langer werken06/06/18 - 06:18 Een nieuwe tijd vraagt een wendbaar HR-beleid31/05/18 - 08:47 HR’s verlanglijstje: top-5 beleidsmaatregelen rond arbeidskrapte23/05/18 - 10:25 Robotisering: 1 op 4 verwacht interessanter werk, 1 op 6 jobverlies17/05/18 - 07:14 Arbeidsmarkt 2018: de toestand is ernstig maar niet hopeloos09/05/18 - 14:28 Masterdiploma’s krijgen de kraan niet hersteld

HRM

07/06/18 - 09:42 WK-gekte: Belgen blijven nuchter06/06/18 - 21:58 Zet jij CSR in om talent aan te trekken?30/05/18 - 14:49 Waarom blijft demotie onbespreekbaar?24/05/18 - 07:33 Hoe effectief is je rekruteringsproces?24/05/18 - 07:30 Wat recruitment kan leren van e-commerce24/05/18 - 06:22 Waar bewijst HR-analytics zijn nut?23/05/18 - 09:45 HR in de Zorg zet de kracht van leren centraal16/05/18 - 12:01 Ziekenhuis met goesting, het kan!16/05/18 - 11:22 Werk en privé: huwelijk of scheiding?02/05/18 - 06:42 "Het gaat erom jezelf future-proof te maken"

Leiderschap

13/06/18 - 19:23 Persoonlijkheid leidinggevende mannen en vrouwen verschilt nauwelijks07/06/18 - 06:34 De feiten, niets dan de feiten28/05/18 - 08:45 Het is de schuld van het schuldgevoel23/05/18 - 10:24 Kantoorhond verjaagt stress15/05/18 - 06:19 Dansen met collega’s27/04/18 - 12:47 Tijd geven aan de maatschappij26/04/18 - 07:44 “Wat weet jij van water? Je bent een vis”25/04/18 - 16:31 Belg heeft veel autonomie, weinig inspraak23/04/18 - 15:51 Je bent succesvol, waarom werk je dan nog zo hard?05/04/18 - 06:24 Positief roddelen

Juridisch

14/06/18 - 06:48 Moet je een ontslag altijd motiveren?31/05/18 - 06:23 Moet de zieke werknemer zijn bedrijfswagen inleveren?17/05/18 - 07:18 Wanneer betaal je de verbrekingsvergoeding?03/05/18 - 06:45 Ooit vakantiegeld fout uitbetaald? Lees even dit…19/04/18 - 07:04 Onterecht afwezig, (geen) reden tot ontslag05/04/18 - 07:17 Een werknemer maakt een fout: wie betaalt de schade?22/03/18 - 07:26 Hoe eerlijk moet een sollicitant zijn?21/03/18 - 07:23 Mobiliteitsbudget en cash-for-cars goedgekeurd13/03/18 - 10:49 Gevolgen van kanker zijn handicap, oordeelt rechtbank08/03/18 - 06:27 Verboden te roken … in de bedrijfswagen

Blog

13/06/18 - 16:19 6 tips om de thuiswerkplek succesvol te implementeren02/05/18 - 07:20 Stapvoets is de snelste weg naar een betere mobiliteit26/03/18 - 10:23 Ken jij de vier Aziatische carrièreopties?06/03/18 - 06:50 Bescheidenheid siert ook een leider01/03/18 - 06:35 Ik heb het gehad met de files...20/02/18 - 07:03 3D-HR: omlaag, omhoog en opzij24/01/18 - 17:37 Cultuur + Technologie + Data = Employee Engagement17/01/18 - 10:01 Kijk niet enkel met je organisatiebril14/12/17 - 07:07 Pleidooi voor een gereduceerd werknemersstatuut12/11/17 - 19:48 WisKeys 2 jaar!

Jobhop

30/05/18 - 21:16 Jobhop: Peter Samyn30/05/18 - 21:12 Jobhop: Marc De Boom30/05/18 - 12:06 Jobhop: Tony Verlinden30/05/18 - 11:53 Jobhop: Bart Buysse17/05/18 - 08:24 Jobhop: Johan Browaeys17/05/18 - 08:18 Jobhop: Olivier Valentin17/05/18 - 08:04 Jobhop: versterking voor VFU17/05/18 - 07:08 Jobhop: Valérie Moerenhoudt08/05/18 - 07:04 Jobhop: Nathalie Strynckx02/05/18 - 17:00 Jobhop: Fabrice Desmedt

Events

07/06/18 - 16:18 HR-Gala 201811/04/18 - 08:44 Werkgeluk 202019/03/18 - 09:53 HR in de zorg: Is leren de geheime superkracht?20/02/18 - 12:29 Meer events?13/02/18 - 12:54 Masterclass Recruitment Analytics06/02/18 - 09:33 Arbeidsre-integratie bij langdurige ziekte22/12/17 - 11:18 De uitdagingen van Arbeidsmarkt 4.019/10/17 - 11:35 CSR Professional of the Year - GRATIS TICKETS voor WisKeys-lezers19/09/17 - 14:53 Conferentie #HRPRO10011/09/17 - 12:59 The future of HR: employee engagement is key

Dossiers

06/06/18 - 22:18 Langer werken: hoe worden we samen 100?24/05/18 - 07:22 Recruitment analytics14/03/18 - 16:42 De hartslag van arbeidsmarkt 4.021/02/18 - 16:26 CSR is een trend, geen hype07/12/17 - 07:48 De arbeidswet ontrafeld06/11/17 - 16:36 De toekomst in beweging12/10/17 - 05:39 Innoverende HR in de praktijk15/06/17 - 09:47 Re-integratie = kansen benutten14/06/17 - 09:00 #LerenuitBoeken01/06/17 - 06:18 Mini-dossier: duurzame loopbanen