Woord 'quota' uitspreken al voldoende voor dialoog

Divers handgereedschapBelgen zeggen volmondig ja tegen diversiteit op de werkvloer. Alleen is van die overtuiging niet altijd evenveel te merken. VUB-rector Pauwels gooide het woord 'quota' op tafel bij haar medewerkers. Het bleek voldoende om de dialoog op gang te trekken aan de universiteit. 

Elk jaar peilt Trendhuis in zijn Werkbarometer naar een actueel thema op de Belgische arbeidsmarkt. Dit jaar lag ‘diversiteit’ op tafel. Meer dan 4600 Belgen gaven hun mening. Ze vormen een representatief staal van de Belgische bevolking. 

Eerste belangrijke conclusie: ruim een op tien Belgen kwam het voorbije jaar in aanraking met discriminatie op de werkvloer.

Vreemd genoeg is de tweede belangrijke conclusie: 86% van de bevraagde Belgen zegt graag in een divers team te willen werken. Die overtuiging blijkt echter te vervagen, als het op de eigen werkomgeving aankomt. Het eigen team bevat het liefst mensen met dezelfde visie. Opvallend is nog dat een kwart van de arbeiders diversiteit op de werkvloer volledig onbelangrijk vindt, tegenover 7% van de managers en 13% van de bedienden.

Leeftijd ...

VUB - "Diversiteit is een accelerator en multiplicator van kennis."

Dat is de visie van Caroline Pauwels, rector van de VUB. “Een divers publiek van mensen met verschillende achtergronden in onze lessen zorgt voor meer uiteenlopende vragen wat verrijkend is. Zo kunnen we sneller leren.” De Brusselse universiteit telt liefst 128 nationaliteiten onder de studenten. Die vreemde nationaliteiten vormen een vijfde van het globale studentenaantal. Een kwart van de studenten heeft een andere taal dan het Nederlands als thuistaal. Onder het docentenkorps is de diversiteit echter een flink stuk beperkter. Ook in de lessen gaat men vaak uit van een Belgische, of bij uitbreiding Europese, context. “Dit is een punt van zorg voor ons. Het is een gemis als we geen eer doen aan deze diversiteit.”

De VUB startte onlangs, samen met de Brusselse arbeidsbemiddelingsdienst Actiris, een diversiteitsplan op voor het personeel. “In 2004 kwamen we met eerste diversiteitsplan, met focus op mensen met een beperking. In 2014 volgde het genderactieplan, dat nu evolueert naar een gelijkheidsactieplan. Onlangs hebben we het voorstel gelanceerd om met quota te werken voor vrouwen. Het woord ‘quota’ uitspreken bleek al voldoende om een dialoog op gang te trekken!”

De meeste aandacht voor diversiteit ligt bij leeftijd, gender en origine, niet onverwacht de thema’s waarmee men het meest geconfronteerd wordt. Seksuele voorkeur, fysieke beperking, gezondheid, financiële toestand,… krijgen heel wat minder aandacht.

Gelijk op basis van leeftijd is vooral belangrijk voor laaggeschoolden, oudere werknemers en managers. Vreemd genoeg vinden niet alleen ouderen, maar ook jongeren zich gediscrimineerd op het vlak van leeftijd. “Oudere werknemers vrezen dat ze niet meer mee kunnen op de werkvloer. Werkgevers delen die angst. Het calimerocomplex van jongeren is wellicht een gevolg van de clash tussen millennials en babyboomers”, analyseert dr. Marijke Brants, directeur trendonderzoek bij Trendhuis. “Millennials vormen de eerste generatie die te horen kreeg dat alles mogelijk is, wat men ook wil. In realiteit blijkt daar echter werk aan te zijn en botsen ze tegen oudere managers aan.”

gender en origine

Voor jongeren is gender het belangrijkste thema. 4% van de bevraagde Belgen kwam het voorbije jaar in aanraking met discriminatie op basis van gender. Bij jonge vrouwen (20-35j) steeg dit aandeel tot 8%. Onnodig te zeggen dat de combinatie werk-gezin hierin een belangrijke factor is. Voor vrouwen is dit de tweede belangrijkste stressfactor, na te veel werk. Bij mannen staat dit niet eens in hun top-3. Onthutsend resultaat is de houding tegenover zwangerschap. Voor 1 op tien werknemers is een (toekomstige) zwangerschap een geldige reden om iemand niet aan te werven. Bij arbeiders is dit zelfs een op vijf. Duidelijk nog een hele weg te gaan… Vooral jonge mannen hangen die mening aan.

VVSG: “Rekruteer realistisch”

De lokale besturen doen het al heel goed op het vlak van diversiteit, blijkt uit het rapport. Toch gebeurt de rekrutering niet altijd even realistisch, vindt Piet Van Schuylenbergh (directie Mens VVSG). “We werven nog al te vaak erg diplomagericht aan, soms zijn er nationaliteitsvoorwaarden. En men verwacht dat een kandidaat alle nodige competenties al bij de start heeft. Dat lijkt me vaak niet nodig. Je kan op de werkvloer je ontbrekende competenties bijschaven. Deze benadering zou bijvoorbeeld jongeren meer kansen geven tijdens de selectieprocedure. Ze missen immers nog vaak ervaring.”

Ander heikel punt is origine. Negen op tien Belgen vinden dat origine geen reden mag zijn om iemand niet aan te werven. Toch zegt tegelijkertijd 14% van de respondenten met niet-Belgische roots dat hij het voorbije jaar werd gediscrimineerd.

Hoe dan?

Trendhuis besluit het onderzoek met 5 routes naar een diverse arbeidsmarkt:

  1. Zet in op een strategisch duurzaamheidsbeleid
  2. Talent werkt: diversiteit aan mensen betekent diversiteit aan talenten. Wees innovatief in je talentbeleid voor alle werknemers: talentstages, interne jobrotatie, jobcarving/jobcrafting
  3. Sta in voor diversiteit aan de top: hoewel 93% vindt dat iedereen aan de top van een bedrijf moet kunnen staan, is de realiteit nog heel anders.
  4. Laat je niet vergiftigen door stress: Liefst 25% van de vrouwen en 18% van de mannen was de voorbije vijf jaar minstens een periode afwezig op het werk of studie door overmatige stress. Maak daarom werklast bespreekbaar en creëer een cultuur rond ondernemerschap in je organisatie. En zorg voor een feedforward-cultuur ipv feedback-cultuur.
  5. Duurzaam leiderschap: een goede leider zorgt dat iedereen zijn talent optimaal kan inzetten en stimuleert iedereen tot toegewijde medewerker. Alles over hebben voor het bedrijf of organisatie, alle verantwoordelijkheid dragen en altijd aanwezig zijn is veel minder belangrijk.

InfoLees ook: Met een hoofddoek voor de klas? Niet voor 4 op 10 Belgen.

Publicatiedatum: 15/02/2018 - 18:48
Auteur: Katleen Weytjens

Arbeidsmarkt & -beleid

14/06/18 - 06:28 Ook arbeidsorganisatie en -relaties voelen effecten van digitalisering14/06/18 - 06:27 Digitalisering: uitdagingen worden opportuniteiten13/06/18 - 18:54 Bedrijven ijveren voor meer werkplekleren voor jongeren07/06/18 - 06:18 Werkgelegenheidsgraad oudere werknemers06/06/18 - 21:57 Met meer langer werken06/06/18 - 06:18 Een nieuwe tijd vraagt een wendbaar HR-beleid31/05/18 - 08:47 HR’s verlanglijstje: top-5 beleidsmaatregelen rond arbeidskrapte23/05/18 - 10:25 Robotisering: 1 op 4 verwacht interessanter werk, 1 op 6 jobverlies17/05/18 - 07:14 Arbeidsmarkt 2018: de toestand is ernstig maar niet hopeloos09/05/18 - 14:28 Masterdiploma’s krijgen de kraan niet hersteld

HRM

07/06/18 - 09:42 WK-gekte: Belgen blijven nuchter06/06/18 - 21:58 Zet jij CSR in om talent aan te trekken?30/05/18 - 14:49 Waarom blijft demotie onbespreekbaar?24/05/18 - 07:33 Hoe effectief is je rekruteringsproces?24/05/18 - 07:30 Wat recruitment kan leren van e-commerce24/05/18 - 06:22 Waar bewijst HR-analytics zijn nut?23/05/18 - 09:45 HR in de Zorg zet de kracht van leren centraal16/05/18 - 12:01 Ziekenhuis met goesting, het kan!16/05/18 - 11:22 Werk en privé: huwelijk of scheiding?02/05/18 - 06:42 "Het gaat erom jezelf future-proof te maken"

Leiderschap

13/06/18 - 19:23 Persoonlijkheid leidinggevende mannen en vrouwen verschilt nauwelijks07/06/18 - 06:34 De feiten, niets dan de feiten28/05/18 - 08:45 Het is de schuld van het schuldgevoel23/05/18 - 10:24 Kantoorhond verjaagt stress15/05/18 - 06:19 Dansen met collega’s27/04/18 - 12:47 Tijd geven aan de maatschappij26/04/18 - 07:44 “Wat weet jij van water? Je bent een vis”25/04/18 - 16:31 Belg heeft veel autonomie, weinig inspraak23/04/18 - 15:51 Je bent succesvol, waarom werk je dan nog zo hard?05/04/18 - 06:24 Positief roddelen

Juridisch

14/06/18 - 06:48 Moet je een ontslag altijd motiveren?31/05/18 - 06:23 Moet de zieke werknemer zijn bedrijfswagen inleveren?17/05/18 - 07:18 Wanneer betaal je de verbrekingsvergoeding?03/05/18 - 06:45 Ooit vakantiegeld fout uitbetaald? Lees even dit…19/04/18 - 07:04 Onterecht afwezig, (geen) reden tot ontslag05/04/18 - 07:17 Een werknemer maakt een fout: wie betaalt de schade?22/03/18 - 07:26 Hoe eerlijk moet een sollicitant zijn?21/03/18 - 07:23 Mobiliteitsbudget en cash-for-cars goedgekeurd13/03/18 - 10:49 Gevolgen van kanker zijn handicap, oordeelt rechtbank08/03/18 - 06:27 Verboden te roken … in de bedrijfswagen

Blog

13/06/18 - 16:19 6 tips om de thuiswerkplek succesvol te implementeren02/05/18 - 07:20 Stapvoets is de snelste weg naar een betere mobiliteit26/03/18 - 10:23 Ken jij de vier Aziatische carrièreopties?06/03/18 - 06:50 Bescheidenheid siert ook een leider01/03/18 - 06:35 Ik heb het gehad met de files...20/02/18 - 07:03 3D-HR: omlaag, omhoog en opzij24/01/18 - 17:37 Cultuur + Technologie + Data = Employee Engagement17/01/18 - 10:01 Kijk niet enkel met je organisatiebril14/12/17 - 07:07 Pleidooi voor een gereduceerd werknemersstatuut12/11/17 - 19:48 WisKeys 2 jaar!

Jobhop

30/05/18 - 21:16 Jobhop: Peter Samyn30/05/18 - 21:12 Jobhop: Marc De Boom30/05/18 - 12:06 Jobhop: Tony Verlinden30/05/18 - 11:53 Jobhop: Bart Buysse17/05/18 - 08:24 Jobhop: Johan Browaeys17/05/18 - 08:18 Jobhop: Olivier Valentin17/05/18 - 08:04 Jobhop: versterking voor VFU17/05/18 - 07:08 Jobhop: Valérie Moerenhoudt08/05/18 - 07:04 Jobhop: Nathalie Strynckx02/05/18 - 17:00 Jobhop: Fabrice Desmedt

Events

07/06/18 - 16:18 HR-Gala 201811/04/18 - 08:44 Werkgeluk 202019/03/18 - 09:53 HR in de zorg: Is leren de geheime superkracht?20/02/18 - 12:29 Meer events?13/02/18 - 12:54 Masterclass Recruitment Analytics06/02/18 - 09:33 Arbeidsre-integratie bij langdurige ziekte22/12/17 - 11:18 De uitdagingen van Arbeidsmarkt 4.019/10/17 - 11:35 CSR Professional of the Year - GRATIS TICKETS voor WisKeys-lezers19/09/17 - 14:53 Conferentie #HRPRO10011/09/17 - 12:59 The future of HR: employee engagement is key

Dossiers

06/06/18 - 22:18 Langer werken: hoe worden we samen 100?24/05/18 - 07:22 Recruitment analytics14/03/18 - 16:42 De hartslag van arbeidsmarkt 4.021/02/18 - 16:26 CSR is een trend, geen hype07/12/17 - 07:48 De arbeidswet ontrafeld06/11/17 - 16:36 De toekomst in beweging12/10/17 - 05:39 Innoverende HR in de praktijk15/06/17 - 09:47 Re-integratie = kansen benutten14/06/17 - 09:00 #LerenuitBoeken01/06/17 - 06:18 Mini-dossier: duurzame loopbanen